Digiqole ad

ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ “ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย” รุกของบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม

 ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ “ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย” รุกของบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม
Social sharing
Digiqole ad

ค่ายพีโอ มิวสิค (Po music) นำโดยผู้กำกับ แมน พรหมจันทร์ และ ปูชิตา พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้กำกับ พร้อมทีมงานผู้สร้าง ยื่นขอความอนุเคราะห์งบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม ถึง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา  ผ่าน นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ขออนุญาติถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

หลังจากที่ทาง ครม. เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเป็น Soft Power ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำทุนวัฒนธรรมของชาติมาต่อยอดในรูปแบบภาพยนตร์ให้ได้รับชม

Facebook Comments

Related post