Digiqole ad

ทีทีบี เปิดรับสมัคร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์

 ทีทีบี เปิดรับสมัคร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์
Social sharing

Digiqole ad

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวผ่านความท้าทาย พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 19 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ (Healthcare) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2567 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเฮลท์แคร์ ด้วยองค์ความรู้ที่ครบครันจากพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผ่าน 3 องค์ความรู้หลักที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. Effective Cost Saving– การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรง ตามแนวคิด LEAN
  2. Unlock and Empower Business Potential– การเพิ่มศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ Digital Business ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน
  3. Transition to Sustainability Business– การสร้างความยั่งยืนขององค์กร ผ่านการบริหารองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

 

ทีทีบีมุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจเฮลท์แคร์ให้รองรับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การให้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาธุรกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้จากเวิร์กชอป ซึ่งมีการเชิญพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้ นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนเดียวกัน

หลักสูตรอบรม LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2567 เป็นการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 80 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครร่วมหลักสูตร ต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทที่เข้ามาบริหารธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ มีหนังสือรับรองบริษัท ยอดขาย 200 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post