Digiqole ad

“ทิพยประกันภัย-กอช.” เสริมความรู้การวางแผนการออมเงินและการวางแผนการประกันภัย พร้อมมอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับสมาชิก กอช. 100,000 บาท

 “ทิพยประกันภัย-กอช.” เสริมความรู้การวางแผนการออมเงินและการวางแผนการประกันภัย พร้อมมอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับสมาชิก กอช. 100,000 บาท
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนบำนาญ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญใด ๆ จากรัฐ

ซึ่งผู้ที่จะเป็นสมาชิก กอช. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เพียงนำส่งเงินออม ขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี และในเดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ทั้งนี้การออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี สูงสุด 30,000 บาท/ปี อย่างไรก็ตาม การออมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี สมัคร หรือส่งเงินออมสะสม ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช.

โดย กอช. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการออม รวมถึงสื่อสารเรื่องการประกันภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายของ กอช. และนอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการออม เพื่อสร้างวินัยในการออมเงิน ให้เกิดการตระถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

กอช. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กอช. เป็นประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสมัครสมาชิก กอช. หรือ สมาชิกที่ส่งเงินออมต่อเนื่อง ภายในเดือนตุลาคม ซึ่งสมาชิก กอช. แจ้งความประสงค์รับประกันอุบัติเหตุ ได้ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 เพื่อขอรับคิวอาร์โค้ด ในการลงทะเบียนรับสิทธิ และรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านการขายและการตลาด 1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้ตระหนักถึงการวางแผนในชีวิต รวมถึงการออมเงินระยะยาว โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มีการเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ยามเกษียณกับ กอช. เหมือนข้าราชการ นอกจากนี้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่พึ่งมี

โดยเฉพาะประกันอุบัติเหตุที่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิด และไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงถือโอกาสในเดือนแห่งการออมปี 2566 นี้ มอบสิทธิพิเศษ ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับสมาชิก กอช. ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือ ส่งเงินออมต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม จะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองสูงสุด จำนวน 100,000 บาท (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) สมาชิก กอช. สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.1736

Facebook Comments

Related post