Digiqole ad

ทำไม? ถึงปรับ คณะรัฐมนตรี!! คอลัมน์ พญาไม้ Today

 ทำไม? ถึงปรับ คณะรัฐมนตรี!! คอลัมน์ พญาไม้ Today
Social sharing

Digiqole ad

ทำไม? ถึงปรับ คณะรัฐมนตรี!!
ปรับคือต้องปรับ
เพราะ ก่อน 3 กุมภาพันธุ์ 2568

จะมีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และสมาชิกสภาจังหวัด
ก้าวไกลประกาศ สู้ ทุกพื้นที่

เพราะรูปแบบให้คนทั้งจังหวัด

เป็นคะแนนเลือกตั้ง เข้าทางพรรคมิกระแส

เกมนี้ บังคับให้เพื่อไทย ต้องสู้
เลือกตั้งใหญ่ ในอีก 3 ปี หรือก่อนหน้า

รัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติเป็น
แม่ทัพ ต้องเก่งกาจทั้งบู๊ทั้งบุ๊นเพื่อ
สร้าง นายก อบจ. ฝังรัฐบาลให้มาก

ที่สุด ไว้หยุด การเติบโตของก้าวไกล
เพราะข้างหน้า
ของ ประชาธิปไตยแบบไทย
ไทย คือ….
สงคราม
ของ กระแส กับ กระสุน!!

TikTik : pradejpuree

เผด็จ พญาไม้

Facebook Comments


Social sharing

Related post