Digiqole ad

ทัพใหญ่ #ก้าวไกล หัวหน้า-เลขาธิการ-ประธานที่ปรึกษาพรรค ดาวกระจายอีสาน ผลักดันปลดล็อกที่ดิน-ปฏิวัติเกษตร-ปลดปล่อยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ทัพใหญ่ #ก้าวไกล หัวหน้า-เลขาธิการ-ประธานที่ปรึกษาพรรค ดาวกระจายอีสาน ผลักดันปลดล็อกที่ดิน-ปฏิวัติเกษตร-ปลดปล่อยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Social sharing
Digiqole ad
สส. อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรคก้าวไกล สส. ปิยรัฐ จงเทพ (โตโต้) และ เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต เข้าร่วมเวทีสมาชิกสัมพันธ์ที่กาฬสินธุ์ โดยมีหัวเรื่องว่า Kalasin Better City
.
ในที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลการพัฒนาแต่ละด้านของกาฬสินธุ์ขึ้นมาวิเคราะห์กัน เช่น กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีดัชนีความเหลื่อมล้ำทางรายได้มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ มีสัดส่วนความยากจนมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่ำกว่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยของประเทศถึง 10 เท่า เป็นต้น และวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวม
.
พี่น้องกาฬสินธุ์เห็นว่าคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจกาฬสินธุ์จะดีขึ้นได้ จะต้องมีการลงทุนพัฒนาทั้งในด้านการเกษตร ความมั่นคงในที่ดิน และการกระจายของระบบชลประทานและแหล่งน้ำ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการ และการกระจายอำนาจ
.
ที่ประชุมสรุปร่วมกันว่า การจะทำให้กาฬสินธุ์กลายเป็น #Better_Kalasin เราจะเริ่มจากพลังของคนรุ่นใหม่ เพราะฉะนั้น เรานัดหมายกันว่าในช่วงปิดเทอมจะมาจัดเวิร์กชอป Better Kalasin ด้วยกัน และนั่นจะเป็นจุดขยายผลไปสู่นโยบายของพรรคก้าวไกลในพื้นที่กาฬสินธุ์ต่อไป
.
ด้านชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ใช้เวลาหลายวันในพื้นที่อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ได้พบปะพูดคุยร่วมกับเกษตรกรหลากหลายกลุ่ม ที่มีตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานทั่วไปอย่างเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ต้นทุนการทำเกษตรราคาสูง และการที่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
.
ข้อสรุปของชัยธวัชที่ได้พูดคุยกับพี่น้องกลุ่มปัญหาเกษตร ก็คือปัญหาในภาคเกษตรทั้งหมด คือปมเงื่อนที่พัวพันและรุงรัง เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก และไม่สามารถอาศัยการแก้ปัญหาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้ แต่ต้องจัดการร่วมกันทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ ที่เป็นหัวใจของภาคเกษตร ซึ่งต้องก้าวให้พ้นวิธีการลงทุนแบบเดิมๆ ที่เอางบกองไว้ที่กระทรวงแล้วให้แต่ละที่ทำโครงการขอมา เปลี่ยนเป็นการเอางบประมาณมาที่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจ
.
แต่ปัญหาสำหรับภาคเกษตรนั้น แก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเดียวไม่จบ ต้องมีการแก้ไขทั้งระบบ ทั้งต้นทุนการผลิต ปุ๋ย ยา ทำอย่างไรให้เลิกผูกขาดกับบริษัทใหญ่ไม่กี่เจ้า การพัฒนาการผลิตด้วยการวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ และเทคนิคการผลิตให้ดีกว่านี้ ให้ได้มากกว่าแค่ผลิตได้หลายรอบขึ้น แต่ให้ไปถึงขั้นทำเท่าเดิมหรือน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น พัฒนาไปสู่การแปรรูปให้ขายได้ราคามากขึ้น
.
รวมทั้งการแก้หนี้สินครัวเรือน ที่เกษตรกรเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรครั้งใหญ่เพื่อนำไปสู่การปิดหนี้ เช่น เกษตรกรอายุเกิน 60 ปีที่จ่ายหนี้จนเกินเงินต้นแล้วควรปิดหนี้ให้ได้เลย หรือลูกหนี้ที่ยังจ่ายหนี้ไม่เกินเงินต้น ก็ต้องมีการเข้าไปสนับสนุนให้เอาที่ดินมาบริหารจัดการ ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การปิดหนี้ เช่นเดียวกับเรื่องของสวัสดิการถ้วนหน้า สำหรับทั้งผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน และเด็ก จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยแล้ว ประชากรวัยทำงานน้อยลง ประชากรเกิดใหม่น้อยลง การมีสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ และคนวัยทำงานในการดูแลลูก จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในการช่วยลดภาระและส่งเสริมให้มีประชากรวัยทำงานมากขึ้น
.
แต่ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ก็คือเรื่องของที่ดิน ซึ่งคาราคาซังและอยู่ภายใต้นโยบายที่ไร้เหตุผลไร้ความชอบธรรมมานานหลายทศวรรษ
.
ระหว่างการเดินสายของชัยธวัช มีการรับฟังปัญหาที่ดินใหญ่เรื่องหนึ่ง ที่เป็นประเด็นในหน้าข่าวมาก่อนหน้านี้ นั่นคือเรื่องของ “หนองวัวซอโมเดล” ที่อ้างว่าจะเป็นต้นแบบของโครงการส่งมอบที่ดินของกองทัพให้ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มาบุกรุกที่ดินกองทัพโดยผิดกฎหมาย ให้มีสิทธิทำกินโดยไม่ต้องอยู่ในสถานะบุกรุก แต่ในความเป็นจริง นี่คือการบังคับชาวบ้านที่ตั้งรกรากที่นี่มานานแล้ว ให้เซ็นรับเงื่อนไขเช่าที่ดินของตัวเอง ที่กองทัพเข้ามาบุกรุกใช้ที่เป็นสนามซ้อมยิงปืนใหญ่ในปี 2513 แต่ก็ยังมีการให้ข้อมูลที่ขัดกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวบ้านในพื้นที่ ต้องติดตามกันต่อไป
.
แต่ปัญหาที่ดินในลักษณะใกล้เคียงกันนี้เกิดขึ้นทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่า ที่ดินกองทัพ ที่ดินหน่วยงานรัฐสารพัดประเภท ที่ราชพัสดุ ที่เข้าไปทับซ้อนกับที่ดินชาวบ้าน รวมถึงที่ดินที่กักขังชีวิตของชนบทไว้ให้อยู่กับความยากจน อย่าง ส.ป.ก.
.
สำหรับพรรคก้าวไกล เรายืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าโดยหลักการแล้ว ที่ดินของประเทศไม่ควรอยู่ในมือของรัฐมากขนาดนั้นจนถูกปล่อยให้เป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พรรคก้าวไกลจึงเสนอนโยบายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะเฉพาะหน้า คือกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แยกให้ชัดระหว่างที่ดินรัฐและที่ดินของประชาชน ตั้งกองทุนพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการออกโฉนดให้ประชาชน 1 หมื่นล้านบาท เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรม อย่างในกรณีหนองวัวซอ แต่ถูกขีดเส้นแบ่งอย่างไม่ชอบธรรม ได้สิทธิในที่ดินนั้นกลับคืนมา และที่สำคัญ คือการแปลง ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนด รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ทั้งระบบ จัดทำประมวลกฎหมายป่าไม้ที่ดินใหม่ทั้งหมด
.
แนวการทำงานของพรรคก้าวไกล : จับมือประชาชน เผชิญหน้าปัญหาด้วยกัน/ร่วมกัน
.
ในการลงพื้นที่ของชัยธวัช นอกจากการรับฟังปัญหาของเกษตรกรแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับกลุ่มประเด็นปัญหาต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ซึ่งระหว่างการรับฟังปัญหา ชัยธวัชได้เน้นย้ำแนวทางการทำงานที่สำคัญของพรรคก้าวไกลในระยะต่อจากนี้ ว่าสำหรับพรรคก้าวไกล เราไม่ต้องการเพียงแค่รับเรื่องแล้วจบไปเป็นครั้งๆ
.
ในระยะเฉพาะหน้าระหว่างที่เป็นฝ่ายค้าน บางเรื่องอาจจะยังสามารถผลักดันได้บ้าง เสนอการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบบางอย่างได้ผ่านกลไกสภาและกรรมาธิการต่างๆ แต่ในระยะยาวสิ่งที่พรรคก้าวไกลอยากผลักดัน คือการสร้างนโยบายในระดับพร้อมปฏิบัติร่วมกัน
.
ในระยะข้างหน้านี้ พรรคก้าวไกลจะโฟกัสในภารกิจการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ การลงเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ การสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง และการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกในการทำงานร่วมกับประชาชนทุกกลุ่มต่อจากนี้ไป สะสมคน ความรู้ และเครือข่าย เพื่อที่ในระยะข้างหน้าเมื่อการเลือกตั้งมาถึง พรรคก้าวไกลจะมีนโยบายที่พร้อมที่สุด มีบุคลากรที่พร้อมที่สุดที่จะเข้ามาบริหาร และพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย จากการได้ศึกษาและทำงานร่วมกันกับประชาชนต่อจากนี้ไป
.
ส่วนทางด้านพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์​และกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนสินค้าเชิงวัฒนธรรมของชาวอีสาน
.
ระหว่างการเยือนภูมิภาคอีสาน พิธาได้ร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ พบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลและสมาชิกพรรคทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ระหว่างการเยือนอุดรธานี พิธาได้กล่าวถึงบทบาทความสำคัญของการเมืองท้องถิ่น และโชว์วิสัยทัศน์ของพรรคก้าวไกลในการมุ่งหน้าสู่การกระจายอำนาจเพื่อขยายฐานสมาชิกและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
.
ก่อนจะเดินทางไปร่วมงานสมาชิกสัมพันธ์​ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการชูวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ‘การบายศรีผูกเสี่ยว เกี่ยวแขน ร่วมอุดมการณ์’ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสาน มาจากการบายศรีสู่ขวัญ หรือพิธีกรรมที่เป็นศรีกับขวัญหรือจิตวิญญาณ และการผูกเสี่ยวก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ฉันมิตร โดยคำว่า ‘เสี่ยว’ มีความหมายว่ามิตรสหาย เพื่อนพี่น้อง นั่นเอง
.
กิจกรรมร่วม ‘กินข้าวแลง’ หรืออาหารค่ำ ระหว่าง สส. และสมาชิกที่มาร่วมงาน โดยเป็นเมนูอาหารอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ส้มตำ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว หมก ฯลฯ และร่วมรับฟังกิจกรรมหมอลำกู่แคน โดยวงสะเลเต ร้องนำโดย สส.คำพอง เทพาคำ และสมาชิกภายในวง ซึ่งเนื้อเพลงที่นำมาร้องเป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการของนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวชาวอีสาน
.
พิธาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวขอนแก่น โดยเดินทางไปยังวัดกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมสินค้า 4 อำเภอ และร่วมรับฟังเสียงภาคประชาชนต่อปัญหาการพัฒนาสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคอีสาน เยี่ยมชมบูธสินค้าวัฒนธรรมอีสานจาก 4 อำเภอ เช่น อำเภอเขาสวนกวาง มีสินค้าเด่นในอำเภอ ได้แก่ ไก่ย่างเขาสวนกวาง เหล้าคูน ไม้กวาดดอกหญ้า ผ้าไหมและผ้าฝ้าย อำเภอกระนวน ได้แก่ พุทรานมสด ข้าวหลาม สมุนไพรชาร์โคล และผักออแกนิก อำเภอน้ำพอง ได้แก่ ฝรั่งชมพู ผ้าไหม จิ้งหรีด อำเภอหนองโค ได้แก่ ถั่วลิสง ปลาร้า ว่าวธนูอีสาน ตะกร้าสานพลาสติก เป็นต้น
.
อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นที่ถูกนำมาจัดแสดงอย่าง ไก่ย่างเขาสวนกวาง ความพิเศษของไก่ย่างเขาสวนกวางคือการเลี้ยงและการเลือกใช้ไก่ไข่ตัวผู้ และนำมาย่างรับประทานกับข้าวเหนียวที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวอีสาน ไก่ย่างเขาสวนกวางมีคุณลักษณะพิเศษคือเนื้อแน่นไร้มัน นอกจากนี้ไก่ย่างข้าวเหนียว ยังมี ‘แจ่วบอง’ อาหารเชิงวัฒนธรรมคู่บ้านของชาวอีสาน ที่เป็นเนื้อแจ่วผสมปลาร้ารสชาติเด็ดจนกลายเป็นของฝากและสร้างรายได้ให้ชาวขอนแก่นมายาวนาน
.
ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า มาอีสานครั้งนี้ “ครีเอทีฟอีสาน” ซามาคักแท้หนอ
.
ความเป็นกันเอง สนุก ไม่ยึดติดรูปแบบทางการเพียงอย่างเดียว การพร้อมคิดค้นดัดแปลงอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอของพี่น้องชาวอีสาน ถ่ายทอดออกมาในศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้าขาวม้าผูกเอวทุกผืนที่เอวให้ตน ผ้าไหมที่ถูกถักทออย่างประณีตมานำแสดงในบูธสินค้าวัฒนธรรมอีสานจาก 4 อำเภอ หรือดนตรีอีสานของหมอลำ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าชาวอีสานเข้าสู่ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ อย่างยิ่งใหญ่มีพลัง
.
การมาอีสานในครั้งนี้ พิธาได้ร่วมหาวิสัยทัศน์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ “อีสาน สร้างสรรค์” อยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้โดยคงความเป็นอีสานไว้ได้อย่างไรบ้าง
.
โอกาสของเกษตรกรหม่อนไหม: ผ้าของอีสานมีเอกลักษณ์จนต้องใส่ไปอวดชาวโลก ตนได้ใส่ผ้าครามอีสานไปร่วมงานกาลาดินเนอร์ TIME 100 Next ที่นิวยอร์กเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วย จะว่าไปแล้วภาคอีสานเองก็เป็นแหล่งผลิตไหมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อย่าง กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด โคราช มหาสารคาม และขอนแก่น ต่างเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมมูลค่ามากที่สุดตามลำดับ และสร้างรายได้รวมจากสินค้าผ้าไหม ในปี 2563 รวมราวๆ 7 พันล้านบาท ศักยภาพในการผลิตตรงนี้ ถ้าได้จับคู่กับความต้องการซื้อไหมที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ได้ก็น่าจะได้ประโยชน์
.
ที่รู้แน่ๆ คือ ตอนไปเคมบริดจ์, สหรัฐฯ ได้ไปเจอบริษัทสตาร์ทอัพ ชื่อ Mori ที่นำเข้าไหมมาสกัดโปรตีนบางส่วนจากไทย เพื่อใช้ฉีดผัก ผลไม้ เป็นตัวเคลือบ (Coating) สามารถยืดอายุสินค้า (Shelf Life) ให้อยู่ได้นานมากขึ้น เพิ่มอำนาจการต่อรองให้เกษตรกร ลดขยะอาหาร และดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
.
หมอลำ: ดนตรีอีสานเป็นดนตรีที่คนทั้งประเทศฟัง ในยูทูบแต่ละเพลงจะมียอดผู้เข้าชมสิบล้าน-ร้อยล้านครั้ง บางคนที่ไม่ใช่คนอีสานอย่างตนเองจะรู้จักหมอลำที่ได้ไปโกอินเตอร์แล้ว เช่น Paradise Bangkok Molam International Band หรือ สุดแรงม้าเรคคอร์ด
.
แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าใดนัก ความเป็น “ลูกอีสาน” ก็เปล่งประกายอวดสายตาชาวไทยและชาวโลกมาโดยตลอด ผ่านดนตรี กวี ศิลปะ ภาพยนตร์ เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ แต่จะดีกว่าไหม หากมีการสนับสนุนตั้งแต่…
.
[ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้คนทำงานในเศรษฐกิจสร้างสรรค์: ]
.
ต้นทาง1: คุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิแรงงานสร้างสรรค์ เช่น สัญญาจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพการทำงานที่ดี นำทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า – เจ็บป่วยได้เงินชดเชย – ค่าเดินทางหาหมอ
.
ต้นทาง2: รื้อ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 ยกเลิกมาตราที่เปิดช่องให้รัฐสามารถแบนภาพยนตร์ที่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีได้ + ยกเลิกข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก เช่น พ.ร.บ. คอมฯ
.
กลางทาง: เพิ่มแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของภาครัฐหรือเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ดอกเบี้ยต่ำ) – สร้างพื้นที่สำหรับส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร อาจเป็นจังหวัด หมู่บ้าน เหมือน เมือง Nashville รัฐ Tennessee ที่อเมริกา ที่เชื่อว่าศิลปะจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเท่าเทียมและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น จึงมีการสนับสนุนค่าเช่าบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่
.
ปลายทาง: การเพิ่มงบประมาณให้หน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 10 เท่า จาก 500 ล้านบาท ไปเป็นปีละอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท + รัฐจะช่วยสมทบงบประมาณให้กับผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง หนังสือ หรืองานศิลปะต่างๆ
.
และนี่คือทั้งหมดของบันทึกการเดินทาง ทัพใหญ่ก้าวไกล หัวหน้า-เลขาธิการ-ประธานที่ปรึกษาพรรค ดาวกระจายอีสาน
.
ปลดล็อกที่ดิน
ปฏิวัติเกษตร
ปลดปล่อยเศรษฐกิจสร้างสรรค์!
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post