Digiqole ad

ทัพปิงปองพาราไทยเก็บเพิ่มอีก 3 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง อาเซียนพาราเกมส์

 ทัพปิงปองพาราไทยเก็บเพิ่มอีก 3 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง อาเซียนพาราเกมส์
Social sharing
Digiqole ad

ทัพปิงปองพาราไทยเก็บเพิ่มอีก 3 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11″โซโล 2022″ ที่สนามโซโล เทคโน ปาร์ค เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

เป็นการแข่งขันประเภทคู่ทั้งหมดได้แก่ คู่ผสม, ชายคู่ และหญิงคู่ ปรากฏว่า ทัพลูกเด้งพาราไทยกวาดเพิ่มมาอีก 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

โดย 3 เหรียญทองของทัพปิงปองพาราไทยได้มาจาก คู่ผสม คลาส 1-3 ซึ่งไทยชิงกันเอง อนุรักษ์ ลาววงษ์-ดารารัตน์ อาสายุทธ ได้เหรียญทอง และคู่ของ บุสรี วาแวนิ-ภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงค์กุล ได้เหรียญเงิน

เหรียญทองที่สองของทัพปิงปองไทยได้มาจาก ประเภทคู่ผสม คลาส 4 วันชัย ชัยวุฒิ- วิจิตราใจอ่อน ส่วนอีกคู่ของไทย ยุทธจักร กลิ่นบานชื่น – วาสนา ศรีงาม ได้เหรียญเงิน

เหรียญทองที่สามของไทยได้มาจาก คู่ผสมคลาส 6-7 รุ่งโรจน์ ไทยนิยม จับคู่กับ สุพรรณี กอแก้ว ส่วนคู่ของ เฉลิมพงษ์ พันภู่ – กนกพร ประทุมชัย ได้เหรียญทองแดง

สรุปผลงานนักเทเบิลเทนนิสไทยอื่นๆ ดังนี้

คู่ผสม คลาส 5 นรการ จันผะกา – ปานวาด ศรีงาม ได้เหรียญเงิน

คู่ผสม คลาส 8 พิสิษฐ์ หวังผลพัฒนศิริ- สุมาลี สวงโท และคู่ของ คมกฤษณ์ จริตสัจ -กัลยา ชัยวุฒิ ครองเหรียญทองแดงร่วมกัน

คู่ผสม คลาส 9 สุกิจ สามี – ชญานันทน์ เสฏฐีศรีเกิดกุล ได้เหรียญทองแดง

คู่ผสม คลาส 10 บรรพต ศิลปคง-อินทิรา จ่าพันดุง ได้เหรียญทองแดง

Facebook Comments

Related post