Digiqole ad

ทอ.ส่งถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ทอ.ส่งถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ใจถึงใจ ไปทันที กองทัพอากาศ ผนึกกำลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งถุงยังชีพบรรเทาความเดืขอดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ได้เกิดเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ถึงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564) พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ ร่วมกับ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักเรียนจ่าอากาศ และทหารกองประจำการ ผนึกกำลังร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ จากนั้นได้นำถุงยังชีพจำนวนทั้งหมดลำเลียงขึ้นอากาศยานของกองทัพอากาศ เพื่อนำส่งไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อช่วยแจกจ่ายถุงยังชีพให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดตามเจตนารมณ์ของกองทัพอากาศและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ทุกคนกลับมาดำรงชีวิตอย่างปรกติสุขโดยเร็ว

Advertisement
Facebook Comments

Related post