Digiqole ad

ทอ.จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

 ทอ.จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

วานนี้ (วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนพหลโยธิน และตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง พร้อมด้วยผู้แทนตลาดยิ่งเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

Advertisement

เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ กองทัพอากาศมีความห่วงใยประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชื้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนและตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ลานจอดรถที่ ๓, ตลาดเต็นท์ยักษ์ และริมทางเท้า

กลุ่มที่ ๒ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และยิ่งเจริญพลาซ่าด้านทิศเหนือ

กลุ่มที่ ๓ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และศาลพระพรหมตลาดด้านทิศใต้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาซื้ออาหารสดหรือสินค้าอื่นบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง มีความมั่นใจและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 โดยกองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มี เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post