Digiqole ad

ทศวรรษแห่งความมงคล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลิมฉลอง 10 ปี ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

 ทศวรรษแห่งความมงคล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลิมฉลอง 10 ปี ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต
Social sharing
Digiqole ad

ทศวรรษแห่งความมงคล แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลิมฉลอง 10 ปี ร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำเจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตอย่างยั่งยืน ปีนี้ชูสัญลักษณ์ “ปลาทอง” สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง อวยพรชาวภูเก็ตในเทศกาลถือศีลกินผักปี 65

จัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญ รวมถึงเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

เชิญชวนลูกบ้านแสนสิริ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรธุรกิจ ทั่วประเทศ ร่วมถือศีลกินผัก ทำจิตใจสงบในช่วงเทศกาล พร้อมร่วมมือร่วมใจทำความสะอาด 4 ศาลเจ้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผัก ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 ของปีนี้

อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี สนับสนุนลูกบ้านแสนสิริปลูกผักปลอดสารที่ Sansiri Backyard เพื่อรับประทานในช่วงเทศกาล

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าแสนสิริพัฒนาที่อยู่อาศัยตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ตมายาวนานกว่า 10 ปี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมุ่งมั่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชน

 

ที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10 ซึ่งนับเป็นทศวรรษแห่งความมงคลในปีนี้“เรามีความมุ่งมั่นเป็นกำลังที่สำคัญในการเข้าร่วมประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ด้วยการสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมสำหรับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ พันธมิตรธุรกิจตลอดจนพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครั้งสำคัญนี้ โดยจะมีการร่วมกันล้างอ๊าม ทำความสะอาด 4 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และศาลเจ้ากะทู้

นอกจากนี้ ในปีนี้แสนสิริยังได้มีการส่งเสริมเรื่อง Well-being living ให้ความสำคัญเพื่อสร้างสมดุลของการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร เพื่อรับประทานเองที่ Sansiri Backyard (แสนสิริ แบคยาร์ด) ณ ทุกๆ โครงการของแสนสิริทั่วประเทศ ร่วมอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้” นายอุทัย กล่าว

คุณสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับแสนสิริในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสทำงานจิตอาสา มีส่วนร่วมลงมือทำประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม ตลอดจนเชิญชวนลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง 26 กันยายน –4 ตุลาคม 2565 อย่างเต็มรูปแบบและภายใต้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดภูเก็ตนี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี
โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีโก๊ยโห้ย (ลุยไฟ), พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ), พิธีส่างกิ้วอ๋อง (ส่งพระ),

 

พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร), พิธีเตี้ยมง่าน(เปิดเนตรองค์พระ), พิธีส่งเก้ง (สวดมนต์), พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ และหยกอ๋องส่องเต่ เป็นต้น
“เทศกาลถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ออกแบบ สัญลักษณ์ “ปลาทอง” ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง อวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ในปีนี้ นอกจากนั้น ทั้งแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ยังสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผักผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารต่างๆ และโซเชียลมีเดียแก่คนทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในตลอดช่วงประเพณีปีนี้อีกด้วย” คุณอุทัย และ คุณสักวัฏ กล่าวปิดท้าย

#แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์ #ถือศีลกินผักปีที่สิบ

Facebook Comments

Related post