Digiqole ad

ทรูบิสิเนส ชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ร่วมทรานสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0 สัมผัสเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย ในงาน FACTECH 2023

 ทรูบิสิเนส ชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ร่วมทรานสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0 สัมผัสเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย ในงาน FACTECH 2023
Social sharing
Digiqole ad

สร้างอนาคตความสำเร็จเหนือขีดจำกัด…ทรูบิสิเนส ชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ร่วมทรานสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0 สัมผัสเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย ในงาน FACTECH 2023 วันที่ 21-24 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2566 – ทรูบิสิเนส ยกทัพนวัตกรรม 5G คลาวด์ และดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในงาน FACTECH 2023 ชูความแข็งแกร่งผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู ร่วมทรานสฟอร์มภาคธุรกิจไทยรับมือ 3 เมกะเทรนด์ที่มีบทบาทต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในยุคดิจิทัล พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยี ทั้งการเชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น พร้อมนวัตกรรมเครือข่ายล้ำสมัย รองรับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ และอีกหลากหลายโซลูชันสำหรับธุรกิจ ทั้งโซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ ขนส่งอัจฉริยะ และพลังงานอัจฉริยะ ที่ช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิผล ตลอดจนแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต และลดต้นทุน ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 พบกันที่บูธ ทรูบิสิเนส ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566

3 เมกะเทรนด์ เร่งภาคอุตสาหกรรมไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล
ภาคอุตสาหกรรมไทย ต้องเร่งปรับตัว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมรับ 3 เมกะเทรนด์ ที่จะมีบทบาทต่อธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ 1.Digitalization หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวให้ทันกับการค้าแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 2. New Technologies ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ อาทิ การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล การประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3.BCG Economy การพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ผู้ประกอบการควรวางเป้าหมายการทำธุรกิจควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างอนาคตความสำเร็จเหนือขีดจำกัด กับ ทรูบิสิเนส
พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จาก ทรูบิสิเนส ในงาน FACTECH 2023 ที่จะ ทราสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยี 5G คลาวด์ และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย ได้แก่

1. 5G Infrastructure: เชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ รับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยที่รองรับได้ทุกรูปแบบการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ทั้ง Network Slicing,Private Network ,Fixed Wireless Access (FWA) และ Multi-Access Edge Computing (MEC)

2. Cloud Infrastructure – บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ ด้วยความร่วมมือกับอาลีบาบา คลาวด์ รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้เต็มที่ เช่น SAP on Cloud เป็นต้น

3. TRUE BIZ-TECH ศูนย์รวมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก ได้แก่
o FACTORY BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมกับความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทั้งเรื่องด้านการซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน และ การควบคุมปริมาณของเสียเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
o TRANSPORT BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อการขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพการขนส่งที่เหนือกว่า ครอบคลุมบริการทั้งการดูแลคุณภาพการขนส่งควบคู่กับการใช้เชื้อเพลิง ประเมินเส้นทางที่ดีและเร็วที่สุด ระบบติดตามเส้นทางเดินรถ และเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะช่วยดูแลความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ
o ENERGY BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อพลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการการใช้พลังงานที่เหมาะสม บริหารการใช้พลังงานให้สอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด ลด Carbon Footprint มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี ได้ที่ https://www.factech-expo.com/th-th/visitor-info.html
ข้อมูลอ้างอิง https://www.mreport.co.th/

Facebook Comments

Related post