Digiqole ad

ทบ. แจงคลิปทหารกดเงินตู้ ATM เป็นตัวแทนและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารในหน่วย ย้ำโปร่งใส พร้อมดูแลและพิทักษ์สิทธิทหารกองประจำการ

 ทบ. แจงคลิปทหารกดเงินตู้ ATM เป็นตัวแทนและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารในหน่วย ย้ำโปร่งใส พร้อมดูแลและพิทักษ์สิทธิทหารกองประจำการ
Social sharing
Digiqole ad

จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นที่มีภาพทหารกองประจำการกำลังถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยมีการกล่าวว่า รับถอนเงินไปให้เพื่อนๆ  ทหารกองประจำการในผลัดเดียวกันหลายนายนั้น กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ภาพดังกล่าวเป็น ทหารกองประจำการ จากหน่วยทหารของกองทัพบกจำนวน ๒ นาย ในผลัดที่ ๑/๖๖ และ ๒/๖๖ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารร่วมผลัดให้มาถอนเงินเบี้ยเลี้ยงจากตู้ ATM ตามที่ปรากฏตามภาพข่าว

กองทัพบกขอเรียนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความมีเจตนาดีของหน่วย เพื่อมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการ ดูแลอำนวยความสะดวกทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการตรงตามเวลา โดยในส่วนของเงินที่ทหารทั้ง ๒ นาย เป็นตัวแทนเพื่อนทหารไปกดในครั้งนี้นั้น เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับตามสิทธิ ครบถ้วนตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่กำหนดของกระทรวงกลาโหม โดยการดำเนินการดังกล่าว ทหารกองประจำการเจ้าของบัตรทุกนาย รับทราบจำนวนเงินที่ได้กดมาและจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีทุกครั้งทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลทหารกองประจำการอย่างครอบคลุมในทุกด้าน และกำชับหน่วยทหารทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
……………………………………………………….
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Facebook Comments

Related post