Digiqole ad

“ทบ.-นรด.” จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช !!

 “ทบ.-นรด.” จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช !!
Social sharing
Digiqole ad

ที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต โดย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อม พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผบ.หน่วยบัญชาการทหารดินแดน (นรด.) เปิดกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 หรือ“วันนวมินทรมหาราช”และ เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่มีจำนวน 316,000 นาย ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

และยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะได้แสดงพลังแห่ง รด.จิตอาสา ในการเป็นแกนนำชุมชน ทำสิ่งที่ดี และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเริ่มต้นส่งต่อความดีในวันนี้ เวลา 09.00 น. พร้อมกันทุกมณฑลทหารบกทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา 318 แห่งในวันนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ในพื้นที่จัดกิจกรรมที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเป็นกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด เก็บขยะ ทาสี พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งในชุมชน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญของชุมชน, การมอบสิ่งของให้กับผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส, การบริจาคโลหิต, การพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง และทางระบายน้ำ, การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช, การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, การปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ และการปลูกป่าชายเลน

ทั้งนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มุ่งหวังว่าการร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนายฯ จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการรับรู้ให้สังคมในเรื่องการมีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจาก 1 ความดีที่ทำในวันนี้ได้ขยายผลเป็น 3 แสนความดี ที่จะเป็นตัวอย่างและกระจายไปสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสรรค์สร้างสังคมน่าอยู่ให้คนไทยทุกคน

 

Facebook Comments

Related post