Digiqole ad

“ททท.-WBC MUAY THAI” ผลักดันมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวสู่เวทีโลก

 “ททท.-WBC MUAY THAI” ผลักดันมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวสู่เวทีโลก
Social sharing
Digiqole ad

ททท. จับมือ WBC MUAY THAI ร่วมกันส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผลักดันศักยภาพ Soft Power ไทยสู่เวทีโลก

โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ สภามวยโลกมวยไทย (WBC MUAY THAI) โดย พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลโดยเจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของโลก พร้อมด้วย นางสาวอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล อัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหาร สภามวยโลกมวยไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และร่วมเสวนาทิศทางการส่งเสริมมวยไทย ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นำเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้วยซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย โดย ททท. มุ่งพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย ผลักดัน Soft Power of Thailand ภายใต้แนวคิด 6F : 4M คือ Food Film Fashion Festival Fight Friendship Music Museum Master และ Meta โดยมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ของซอฟต์พาวเวอร์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย ททท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและร่วมสืบสานจัดงาน “ไหว้ครูมวยไทยโลก” มาอย่างต่อเนื่องในวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นการส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อีกทั้งเป็นการขยายฐานนักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สนใจพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสร้างความประทับใจ ความภูมิใจให้กับผู้รักกีฬามวยไทยทั่วโลกด้วย
ในการนี้ ททท. จึงได้ร่วมมือกับ สภามวยโลกมวยไทย (WBC MUAY THAI) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวในกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยนำร่องแคมเปญการตลาด “Amazing MuayThai” เพื่อบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬามวยไทย ด้วยความเป็น Global Brand ระดับโลก ของ WBC MuayThai ผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนโยบายผลักดันให้มวยไทยเป็นกีฬามาตรฐานระดับสากลของรัฐบาล เจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยออกแบบสร้างสรรค์เข็มขัดสำหรับแชมป์ WBC MuayThai ด้วยการผสมผสานลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าทอไทย ด้วยฝีมือสร้างสรรค์ของชาวเขาจากดอยตุง จ.เชียงราย เข้าเป็นหนึ่งใน Soft Power ของไทยเผยแพร่สู่คนทั่วโลก
ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือนี้ ททท. จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวมวยไทยเพื่อสร้าง Brand Awareness การท่องเที่ยวด้านมวยไทยในต่างประเทศ และยกระดับมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของโลก นำไปสู่การสร้างรายได้และส่งเสริมการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมวยไทยในทุกมิติ
พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย เผยว่า จากอัตราการเติบโตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ มวยไทยและแนวโน้มของผู้สนใจกีฬามวยไทยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรต่างๆ จะร่วมกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เพื่อนำวัฒนธรรมประจำชาติไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การผลักดัน “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power ที่มีศักยภาพ ซึ่งควรต้องดำเนินการในหลายมิติมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะในต่างประเทศและกลุ่มเยาวชน New generation ซึ่ง WBC MUAYTHAI มีเครือข่ายอยู่แล้วทั่วโลก จึงสามารถต่อยอดทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ชักชวนผู้ที่สนใจให้มาเรียนมวยไทยในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยผ่านมวยไทย โดย WBC MUAYTHAI จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ (International Marketing) ผ่านเครือข่ายประเทศสมาชิก พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมมวยไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกรวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะมวยไทยในประเทศไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสการทางการค้าและการลงทุนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกระตุ้นการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ททท. ยังได้แต่งตั้ง แมททิว ดีน นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ให้เป็น Amazing MuayThai Ambassador เพื่อช่วยขับเคลื่อนแคมเปญนี้กันต่อไปอีกด้วย

Facebook Comments

Related post