Digiqole ad

ททท. หนุนเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience

 ททท. หนุนเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience
Social sharing

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ หรือ Amazing Film Festival Experience ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย.66 ณ Wisdom Valley จังหวัดชลบุรี ส่งเสริม Soft Power : F – Film ภาพยนตร์ของไทยเชื่อมโยงเทรนด์ท่องเที่ยวตามรอย ชูคอนเซปต์งาน World Best Film Destination ชวนเปิดประสบการณ์ Amazing Experience ชมภาพยนตร์กลางแจ้งมิติใหม่ 4 รูปแบบ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ควบคู่กับการนำเสนอ Soft Power ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นจุดขายและพัฒนาต่อยอดเป็นเมนูประสบการณ์ พร้อมยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ Meaningful Travel และ Amazing Experience ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย โดย การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการนำ Soft Power (5F) ด้าน Film นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มาพัฒนาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยที่เคยได้รับคัดเลือกประกอบฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถดึงดูดความสนใจจนเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวตามรอยของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบภาพยนตร์และกลายเป็นกระแส Viral ทางโซเชียลมีเดีย และประเทศไทยมีความพร้อมในการอำนวยการผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างครบวงจรและมีบุคคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ รวมถึงมีสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลาย ทำให้การผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

ททท. เชื่อมั่นว่า การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience นี้ จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญในการสะท้อนความร่วมมือของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในการส่งเสริม Soft Power ของไทยสู่สากล และเป็นแรงกระเพื่อมให้ทั้งสองอุตสาหกรรมพัฒนาและสร้างมาตรฐานแก่สินค้าของตน เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก (Cultural Effect) แก่ประเทศ โดย ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Amazing Film Festival Experience , Facebook Fanpage : Thailand Festival , เว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy

Facebook Comments

Related post