Digiqole ad

ททท. หนุนเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience

 ททท. หนุนเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ หรือ Amazing Film Festival Experience ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย.66 ณ Wisdom Valley จังหวัดชลบุรี ส่งเสริม Soft Power : F – Film ภาพยนตร์ของไทยเชื่อมโยงเทรนด์ท่องเที่ยวตามรอย ชูคอนเซปต์งาน World Best Film Destination ชวนเปิดประสบการณ์ Amazing Experience ชมภาพยนตร์กลางแจ้งมิติใหม่ 4 รูปแบบ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ควบคู่กับการนำเสนอ Soft Power ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นจุดขายและพัฒนาต่อยอดเป็นเมนูประสบการณ์ พร้อมยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ Meaningful Travel และ Amazing Experience ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย โดย การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการนำ Soft Power (5F) ด้าน Film นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มาพัฒนาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยที่เคยได้รับคัดเลือกประกอบฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถดึงดูดความสนใจจนเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวตามรอยของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบภาพยนตร์และกลายเป็นกระแส Viral ทางโซเชียลมีเดีย และประเทศไทยมีความพร้อมในการอำนวยการผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างครบวงจรและมีบุคคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ รวมถึงมีสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลาย ทำให้การผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

ททท. เชื่อมั่นว่า การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience นี้ จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญในการสะท้อนความร่วมมือของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในการส่งเสริม Soft Power ของไทยสู่สากล และเป็นแรงกระเพื่อมให้ทั้งสองอุตสาหกรรมพัฒนาและสร้างมาตรฐานแก่สินค้าของตน เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก (Cultural Effect) แก่ประเทศ โดย ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Amazing Film Festival Experience , Facebook Fanpage : Thailand Festival , เว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy

Facebook Comments

Related post