Digiqole ad

ททท. ร่วมกับบริษัท Ascend Travel ดำเนินโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 ททท. ร่วมกับบริษัท Ascend Travel ดำเนินโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Social sharing

Digiqole ad

ททท. ร่วมกับบริษัท Ascend Travel ดำเนินโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ
Ascendtravel.com” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกระตุ้นการเดินทางสู่เมืองน่าท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท Ascend Travel แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์สัญชาติไทย ดำเนินโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท และพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 5,000 คนแรก จะได้รับ Cash Voucher มูลค่า 100 บาท มูลค่ารวมสูงสุดถึง 500,000 บาท หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกระตุ้นการเดินทางสู่เมืองน่าท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยกลยุทธ์การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ สอดรับกับที่คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ททท. จึงร่วมมือกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยวอย่างบริษัท Ascend Travel เพื่อดำเนินโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าการการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองน่าเที่ยว อันนำไปสู่การขยายวันพักแรมและเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว อันเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาลต่อไป

นายเกริกพงศ์ งาทวีสุข ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไปบริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด (Ascend Travel) กล่าวว่า บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการผนึกกำลังร่วมกับ ททท. และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” ซึ่ง Ascendtravel.com ถือเป็นแพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์สัญชาติไทยมีจำนวนที่พักในเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด อยู่บนระบบมากกว่า 10,000 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Tax Invoice และ e – Receipt) ให้แก่นักท่องเที่ยวสำหรับนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัดตลอดจนทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรมและที่พักในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วย

โครงการ “ลดภาษีทันที เมื่อจองที่พักในเมืองน่าเที่ยวกับ Ascendtravel.com” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถจองที่พักในจังหวัดเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัดผ่านแพลตฟอร์ม Ascendtravel.com ซึ่งจะสามารถขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีตามจำนวนจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ จะต้องทำการเช็กเอาต์จากที่พักภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น และขอรับใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Tax Invoice และ e – Receipt) ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1) Add LINE : @ascendtravel เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการขอรับใบกำกับภาษี ได้แก่ หมายเลขการจองที่พัก, ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, อีเมลที่ต้องการจัดส่ง, และ หมายเลขโทรศัพท์ 2) เมื่อทาง Ascend Travel ได้รับข้อมูลเรียบร้อยจะดำเนินการส่งมอบใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่แจ้งไว้ 3) ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏข้อความว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” พิเศษสุด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจองที่พักกับ Ascendtravel.com 5,000 คนแรก จะได้รับ Cash Voucher มูลค่า 100 บาท มูลค่ารวมสูงสุดถึง 500,000 บาท

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Ascend Travel หรือ เว็บไซต์ http://Ascendtravel.com หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

Facebook Comments


Social sharing

Related post