Digiqole ad

ททท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ BCG & Happy Model เชื่อมโยงชุมชน

 ททท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ BCG & Happy Model เชื่อมโยงชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือบริษัทท่องเที่ยวชุมชน ร่วมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy และ Happy Model สร้างเรื่องราวใหม่ให้นักเดินทางเชื่อมโยงการเที่ยวชุมชน พร้อมชม และชอปผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า GI ดึงของดีในพื้นที่มาร่วมสร้างจุดขาย ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปให้สูงขึ้น ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ททท. ได้พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy และ Happy Model มาเป็นโจทย์หลักในการพัฒนาชูอัตลักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)    ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า GI ทำให้เกิดกระจายรายได้สู่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ สามารถเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปให้สูงขึ้นเป็นการสร้างตัวคูณทางรายได้อย่างยั่งยืน”

Advertisement

ไฮไลต์ของสินค้าท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model ที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ คือการออกแบบ ท่องเที่ยวชุมชนใหม่โดยดึงของดีในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มาสอดแทรกนำเสนอในกิจกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวของชุมชนสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของชุมชน ตัวอย่างเช่น ที่ชุมชนคนคลองบางป่า จังหวัดราชบุรี นำน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ สินค้า OTOP จากโรงงานน้ำอ้อยไร่ไม่จน มาเสิร์ฟคู่กับ สินค้า GI อย่างสับปะรดบ้านคา เป็น Welcome drink ส่วนชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม นำหมููยอดาวทองซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ของจังหวัดมาเป็นส่วนประกอบในเมนูยำ รับประทานคู่กับน้ำลิ้นจี่ จากสินค้า GI ลิ้นจี่ พันธุ์นครพนม ในมื้อกลางวัน และชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมะพร้าวทับสะแก สินค้า GI มาทำเมนูกาแฟมะพร้าวทับสะแก เสิร์ฟเป็น Welcome drink และมีกิจกรรมนวดด้วยลููกประคบม้าร้อง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด

ชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model ซึ่งมีทั้งหมด 12 ธีม 25 เส้นทาง ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ดังนี้

โดยเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง 25 เส้นทาง แบ่งออกเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 12 ด้าน 25 ชุมชน ได้แก่

 1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ ชุมชนบางป่า และชุมชนบ้านพญาบังสา
 2. เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชุมชนบ้านอำเภอ และชุมชนลีเล็ด
 3. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง และชุมชนบ้านลำขนุน
 4. เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนทำงาน ประกอบด้วยชุมชนบ้านสะปัน และชุมชนยี่สาร
 5. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ประกอบด้วยชุมชนบ้านสวนป่า
 6. เส้นทางท่องเที่ยงเชิงอาหาร ประกอบด้วยชุมชนสันป่าเปา ชุมชนนาพันสาม และชุมชนวังหว้า
 7. เส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ประกอบด้วยชุมชนนาหว้า และชุมชนอ่าวคราม
 8. เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ และชุมชนบ้านไทรน้อย
 9. เส้นทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วยชุมชนบ้านป่าหมาก และชุมชนบ้านท่าระแนะ
 10. เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับโรงเรียนและครอบครัว ประกอบด้วยชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
 11. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา ประกอบด้วยชุมชนบ้านหนองขาว
 12. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประกอบด้วยชุมชนบ้านโป่งกวาว และชุมชนบ้านโตนปาหนัน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวสรุปว่า “หัวใจของการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy คือการบูรณาการรวมพลังการทำงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการส่งต่อผลประโยชน์สู่ชุมชน โครงการนี้ เราจึงเชิญภาคเอกชนบริษัทท่องเที่ยวชุมชน ไกด์ท้องถิ่น  นักวิชาการ นักพัฒนา กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มาทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ร่วมให้ความเห็น ร่วมออกแบบ ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของโครงการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถขอข้อมูล E-Book ชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model ได้ที่ https://tourismproduct.tourismthailand.org/en/article-detail/634

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post