Digiqole ad

ตำให้รั่ว ยั่วให้เลว

 ตำให้รั่ว ยั่วให้เลว
Social sharing
Digiqole ad

หนึ่งในอาชีพที่ถูกสังคมไทยจับตามองมากที่สุดมาตั้งแต่ไหน แต่ไรนั่นคือ “ตํารวจ” ที่มีฉายาว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และ ปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย
ได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “ตํารวจ” โดยแยกเป็นตัว อักษรและสระดังนี้

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post