Digiqole ad

ตามไปดู … ไอเดียเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม งาน “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔” สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก

 ตามไปดู … ไอเดียเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม งาน “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔” สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก
Social sharing
Digiqole ad

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการศาสตร์แห่งพระราชา และปลุกจิตสำนึกนักอนุรักษ์ในระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ภายในงานมีความน่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง งานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายภคิน วรวรรณปรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอุดร รโหฐาน ผู้อํานวยการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และ นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักแสดง นักเขียน และผู้ผลิตรายการสารคดี  ณ ชั้น ๕ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

นายอุดร รโหฐาน ผู้อํานายการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงแค่เรื่องของ น้ำเสีย ควันเสียจากรถยนต์ หรือขยะมูลฝอย ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญหาปลายทาง รอการแก้ไขเพียงเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริง การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดอุปนิสัยและ พฤติกรรม ลงมือทําเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อันจะเป็นปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และการป้องกันปัญหาใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้”

สำหรับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง งานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ไฮไลท์สำคัญเช่นการนําเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และนวัตกรรมกว่า 800 ผลงานมาแสดง นอกจากนี้ยังมีงานเสวนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

พร้อมกันนี้ไฮไลท์ที่น่าสนใจจากงานนิทรรศการ อาทิ โครงการจัดการกล่องนม “ดื่ม พับ เก็บ ของ “โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา” ที่มีการนำกล่องนมภายในโรงเรียนกลับมารีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคา ทำให้เด็กๆ รู้จักประโยชน์ของการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ จากขยะมูลฝอยมากขึ้น สูงขึ้นทุกปี ปี 2564 กว่ายี่สิบเก้าล้านตัน กล่องยูเอชที ราวสามสิบแปดตัน ปัญหาคือกำจัดยาก เผาก็เพิ่มภาวะเรือนกระจกและโลกร้อน จึงศึกษานโยบายสาธารณะของภาครัฐและพบว่ามีการหาวัสดุทดแทนเพื่อมาทำหลังคาฯ และค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่ากล่องยูเอชทีมีคุณสมบัติดี กันแดดกันฝนได้ ซึ่งถ้าเรารู้ว่ามีประโยชน์ก็จัด ดื่ม พับ เก็บ เพื่อลดขยะได้

นอกจากนี้ยังมี ไอเดีย 3 R โรงเรียนปลอดขยะ ของ โรงเรียนวัดฝาง, งานประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์จากผักตบชวาของ “โรงเรียนนนทบุรีวิทยา” ที่นำผักตบชวาในโรงเรียนมาทำเป็นอาสนะและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถาดรองแก้ว หรือกระทั่ง “โรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส มิวสิค” ของ “อ๊อด คีรีบูน” ของนักร้องชื่อดังผู้ล่วงลับ ที่ให้นักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์ดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เครื่องประกอบจังหวะ อย่างเครื่องเคาะ ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณของขยะแล้ว ยังเป็นการสร้างเครื่องดนตรีในราคาถูกอีกด้วย

สำหรับใครที่พลาดไป สามารถชมภาพบรรยากาศงานและรับฟังงานเสวนาย้อนหลังภายในงานทั้งหมดได้ที่เฟสบุ๊คของ Green & Clean โรงเรียนสีเขียว 

 

Facebook Comments

Related post