Digiqole ad

ตัวแทน “พรรคเพื่อไทย” ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา

 ตัวแทน “พรรคเพื่อไทย” ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 พรรคเพื่อไทย นำโดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค, นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้วและเลขาธิการพรรค, ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรค, นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรค, นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม.และกรรมการบริหารพรรค, นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรค, นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ และ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา

10 ธันวาคม 2566
91 ปีรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
คือเจตนารมย์ที่เพื่อไทยยึดมั่นตลอดมา
เป้าหมายสูงสุดของเพื่อไทยคือทำเพื่อประชาชน
.
ตลอด 91 ปีประชาธิปไตยไทยมีรัฐธรรมนูญถึง 20 ฉบับ
แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตาม ‘เจตจำนง’ ของผู้มีอำนาจ
ไม่ได้เกิดจาก ‘เจตนารมณ์ร่วม’ ของประชาชน
จงร่วมใจกันสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชน
.
พรรคเพื่อไทยพร้อมผลักดันให้ประชาชนมีส่วนปกครองตนเองมากขึ้นผ่านการกระจายอำนาจ
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการใช้และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ
.
ขอให้เชื่อมั่นในผลงานของพรรคผ่านกลไกของรัฐสภา
และในฐานะแกนนำรัฐบาลที่จะทำตามคำมั่นสัญญาที่พูดไว้
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเหมือนเช่นในอดีตที่ทำสำเร็จมาแล้ว
.
ในวันรัฐธรรมนูญนี้ ขอให้เป็นวันที่ทุกท่านได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในอันที่จะสร้างกติกาใหม่ภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญ เพื่อความผาสุกร่วมกัน
.
เราได้ทำแล้วตามสัญญา
เราได้ทำตามที่พูดไว้
เราได้ทำเพื่อความกินดีอยู่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราประชาชนไทย
.
10 ธันวาคม 2566
พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน
Facebook Comments

Related post