Digiqole ad

ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ: สู่เป้าหมายพรรคที่เกิด-ตั้งอยู่ได้ ด้วยประชาชน

 ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ: สู่เป้าหมายพรรคที่เกิด-ตั้งอยู่ได้ ด้วยประชาชน
Social sharing
Digiqole ad
📌ก้าวไกลปักธง เลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอให้ได้อย่างน้อย 400 อำเภอ และขยายจำนวนสมาชิกให้ถึง 1 แสนคนภายในสิ้นปีนี้
.
“ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ” หรือ ตทอ. เป็นกลไกใหม่ที่พรรคก้าวไกลมุ่งหวังจัดตั้งขึ้น ให้เป็นตัวแทนของสมาชิกในแต่ละพื้นที่ที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงโดยสมาชิกพรรค เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิกพรรคก้าวไกล กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนไปด้วยกัน
.
หลังจากการประกาศเป้าหมายดังกล่าวนี้ในการประชุมวิสามัญประจำปี 2566 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้พรรคก้าวไกลได้เดินสายไปทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพรรคในจังหวัดต่าง ๆ ให้เกิดการเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอ ภายใต้เป้าหมายให้มีตัวแทนพรรคประจำอำเภอเกิดขึ้นอย่างน้อย 400 อำเภอภายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในต้นปีหน้า
โดยในส่วนของวันนี้ (22 ตุลาคม 2566) คณะทำงานของพรรคก้าวไกลใน 5 จังหวัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ประกอบด้วยที่ อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.เมืองมุกดาหาร, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, อ.เมืองนนทบุรี และ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
.
เมื่อรวมกับกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอและสมาชิกสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้ พรรคก้าวไกลได้บรรลุการมีตัวแทนพรรคประจำอำเภอแล้วทั้งสิ้นใน 29 อำเภอ
.
ส่วนการเพิ่มขึ้นของสมาชิกพรรค พบว่าในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิกพรรคก้าวไกลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ที่ 68,296 คน มาเป็น 77,760 คน ณ ปัจจุบัน
แม้ตัวเลขวันนี้ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายขั้นต่ำ 400 อำเภอ และสมาชิกพรรค 1 แสนคนอยู่ แต่เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ขยายตัวมากขึ้นทุกวัน เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า
.
สำหรับกิจกรรมที่ อ.พระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ มีสมาชิกพรรคก้าวไกลในพื้นที่มากหน้าหลายตา หลากหลายอายุและที่มา มารวมตัวกันเพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอของพวกเขา และร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในรูปแบบการ pitching ไอเดีย นำเสนอความคิดเห็นและกระบวนการทำงานร่วมกันในอนาคตอย่างแข็งขัน โดยมี พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล ร่วมเป็นผู้อำนวยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ด้วย
.
พริษฐ์ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการมีกลไกตัวแทนพรรคประจำอำเภอ โดยระบุว่า ตัวแทนพรรคประจำอำเภอจะเป็นปากเสียงของสมาชิกพรรคก้าวไกลในอำเภอต่าง ๆ เพื่อช่วยกันระดมความคิดว่าอยากจะเห็นอำเภอนี้พัฒนาต่อไปอย่างไร และจะยกระดับการทำงานของพรรคในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง
.
พรรคก้าวไกลมีความตั้งใจอยากเป็นพรรคของประชาชน เป็นสถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ:
🍊เมื่อมองเข้าไปแล้ว จะต้องเห็นได้ชัดว่าพรรคนั้นยืนหยัดเพื่อคุณค่าใดและอุดมการณ์ทางการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคมแบบใด
🍊เมื่อมองเข้าไปแล้ว จะต้องไม่เห็นว่าพรรคนั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือของพรรคพวกใดพรรคพวกหนึ่งเท่านั้น เพราะพรรคควรต้องเป็นของสมาชิกทุกคน
พรรคก้าวไกลในวันนี้ จึงมี 2 ภารกิจเพื่อเป้าหมายการสร้างพรรคให้เป็นของประชาชนและเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง นั่นคือ
.
1) การขยายจำนวนสมาชิกให้เป็น 1 แสนคนภายในปีนี้ นี่คือสิ่งที่สมาชิกพรรคทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ ด้วยการเชิญชวนทุกคนที่มีความคิดและความฝันแบบเดียวกันให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค จำนวนสมาชิกด้านหนึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าพรรคนั้นเป็นของประชาชนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากแค่ไหน
.
2) ทำให้สมาชิกมีช่องทางในการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็น:
🍊การต่อยอดแอปพลิเคชัน “MFP Today” เพื่อเปิดพื้นที่และพัฒนาฟังก์ชันให้สามารถตั้งคำถามหรือประเด็นเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกโดยตรงในประเด็นต่าง ๆ
🍊การปรับโครงสร้างพรรคให้ยึดโยงกับสมาชิกพรรคมากขึ้น เช่น การสร้างกลไกของ “ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ (ตทอ.)” ที่ให้สมาชิกในแต่ละอำเภอเลือกตัวแทนประจำอำเภอ เพื่อผลักดันสิ่งที่สมาชิกพรรคก้าวไกลในอำเภอหรือจังหวัดนั้นอยากเห็น การรวมตัวกันเพื่อผลักดันภารกิจในระดับจังหวัด
โดยคาดหวังว่าในทุกสัปดาห์จะมีตัวแทนพรรคประจำอำเภอเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายว่าภายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในต้นปีหน้า พรรคก้าวไกลจะมีตัวแทนจากอย่างน้อย 400 อำเภอทั่วประเทศ มาเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคในการร่วมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตามวาระ
.
สำหรับสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่าน เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปกับเราในทั้ง 2 ภารกิจนี้ โดยชวนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ร่วมกิจกรรมกับเราในการสร้างพรรค นำเสนอความเห็นและไอเดีย หรือออกแรงกายแรงใจร่วมทำงานกับเราในบริบทหรือรูปแบบที่ท่านสะดวก และในโอกาสต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคต
.
การมีส่วนร่วมที่แข็งขันของทุกท่าน คือเครื่องบ่งชี้สำคัญว่าเราจะเป็นพรรคที่เข้มแข็งได้หรือไม่
.
มาร่วมสร้างพรรคของพวกเราไปด้วยกัน ให้เป็นพาหนะที่เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกัน
ที่มา : พรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post