Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ฯ– AIS StartUp ชี้ช่องโอกาสการเติบโต

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ– AIS StartUp ชี้ช่องโอกาสการเติบโต
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ฯ– AIS StartUp ชี้ช่องโอกาสการเติบโตร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสร้างความแข็งแกร่ง เสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย สู่ตลาดโลก

 

เมื่อบริบทของโลกถูกบังคับให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเติบโตใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ทำให้พี่ใหญ่ในวงการทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ AIS StartUp ต่างเห็นความสำคัญและร่วมกันลุกขึ้นมาสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ผ่านการใช้ศักยภาพของตัวเอง สู่การทำให้ Ecosystem ของอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพไทยมีความเข้มแข็ง เกิดอาวุธใหม่ๆ ที่จะใช้ในการต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป

โดยในงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘National Digital CTO FORUM 2022’ Co-creation SaaS Business with 5G and Cloud ได้ทำให้เราได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อวงการสตาร์ทอัพไทยในการร่วมสร้างการเข้าถึงใหม่ๆ ที่จะเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ และในส่วนของ AIS เองที่ยังคงให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นในทุกวงการ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการรวมถึงสตาร์ทอัพมีเครื่องไม้เครื่องมือ และอาวุธที่พร้อมใช้งานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า “ปัจจุบัน เอ็ม เอ ไอ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบซื้อขาย LiVE Exchange ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจเอสเอ็มอีและ Startups ของไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พยายามส่งเสริมเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพผ่านกลไกตลาดทุน โดยการพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน LiVE Platform ที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการ เช่นการจัดทำ E-Learning เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและเชิงลึก การให้บริการ Business Coaching ผ่านโครงการ LiVE Acceleration Program และ LiVE Incubation Program

“ระบบซื้อขาย Live Exchange จะช่วยทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สามารถระดมทุนและจะเป็นการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถและมีความเข้มแข็ง และทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเตรียมพร้อมให้แก่สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ก่อนที่จะเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เอ็มเอไอต่อไป จึงทำให้ที่ผ่านมา เอ็ม เอ ไอ ได้ร่วมพูดคุยกับ AIS และไมโครซอฟท์ในการพัฒนา LiVE Platform ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มเปิด ที่ ประกอบด้วย Education Platform ที่มุ่งสร้างความรู้, Scaling Up Platform ที่มุ่งสร้างความแข่งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่พร้อมจะเติบโต และมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ตลาดทุน และ LiVE Acceleration Platform”

ในฝั่งของ AIS ที่เป็นผู้นำด้าน Digital Life Sevice Provider ของไทย ที่ให้ความสำคัญกับรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งสำคัญคือการมุ่งพัฒนาเครือข่ายสัญญาณ 5G ให้มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อส่งต่อขุมพลังไปยังภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดอาวุธด้านดิจิทัลเพื่อเติบโตในน่านน้ำใหม่ๆ ต่อไป

ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้านเอไอเอส สตาร์ทอัพ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ดังนั้นเอไอเอส ในฐานะที่มีจุดแข็งด้านเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยพร้อมสู่คำว่าดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันในช่วงการระบาดของโควิด-19 แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะถดถอย แต่นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปีนี้ ถือเป็นช่วงเวลาทองของสตาร์ทอัพตัวจริง โดยปัจจัยที่ทำให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่มีจุดกลยุทธ์สำคัญในเชิงภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้ง ไทยมีกลุ่มประชากรที่ใหญ่เพียงพอ ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดมีความหลากหลาย และมีการแตกแขนงได้มากเพียงพอ”

“การเติบโตของสตาร์ทอัพ โมเดลทางธุรกิจคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเติบโตไปข้างหน้า แต่สิ่งที่ทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง ดังนั้น การก้าวไปสู่ทศวรรษที่สองของสตาร์ทอัพไทย นอกจากการมองไปข้างหน้า การหันกลับมามองข้างหลังก็มีความสำคัญ เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นอย่างไร ส่วนในเมืองไทยมีหลายองค์กรที่นอกเหนือจาก AIS และไมโครซอฟต์ ที่พร้อมสนับสนุนให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน”

Facebook Comments

Related post