Digiqole ad

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ปี 2565-2567 เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่”

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ปี 2565-2567 เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่”
Social sharing
Digiqole ad

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะ 3 ปี (2565-2567) ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน  2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย เพื่อสร้างตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคต เชื่อมมิติการลงทุนและมิติความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

Facebook Comments

Related post