Digiqole ad

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงทิศทางปี 64 ”

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงทิศทางปี 64 ”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงทิศทางการดำเนินงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 Live ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Redefine Thai Capital Market Resiliency…ก้าวต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ

Advertisement
 บูรณาการด้านนวัตกรรม สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ภายใต้กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  4 ด้าน ได้แก่  1) สร้างการเติบโตในตลาดทุน (Market Growth)  2) ขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Expansion) 3) ขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental Solutions & Social Development)  4) เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากร (Continuous Improvement & Talent Empowerment)

Advertisement
Facebook Comments

Related post