Digiqole ad

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน ห้องสมุดประชาชน ในโครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพที่สอง เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน ห้องสมุดประชาชน ในโครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพที่สอง เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต
Social sharing

Digiqole ad

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2563 และทำต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยใช้พื้นที่ของห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ชุมชนที่ต้องการการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม และเพื่อพัฒนาแนวคิดที่จะเสริมสร้าง “อาชีพที่สอง” ในการหารายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชนอันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนมีการดำเนินงานร่วมกับห้องสมุดประชาชนใน 9 จังหวัด ตั้งแต่พื้นที่ในภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ ได้แก่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี และยะลา

​นายรองรักษ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนทั้ง 9 แห่ง ได้พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภายใต้โครงการ โดยจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ทำงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป มากกว่า 70,000 คน สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านห้างสรรพสินค้า งานออกร้าน และตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ รวมเป็นมูลค่ามากกว่า 4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าซึ่งพัฒนาโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและได้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP แล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ โดยได้รวบรวมผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการมาร่วมแสดงในงานมหกรรมอาชีพที่สอง ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง”การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สุราษฎร์ธานี ยังได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง “Relearn ผ้าพิมพ์ใบไม้ สุราษฎร์ธานี” ในโซนหมู่บ้านภาคใต้ งานเที่ยวเมืองไทย 2567 ครั้งที่ 42 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติต์ ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. พร้อม Workshop การทำผ้าพิมพ์ใบไม้ในงานดังกล่าว และในวันที่ 1-3 เม.ย. ได้รับเชิญร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก บริเวณรอบสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะเรียนรู้ (reskill) และการยกระดับทักษะความรู้ (upskill) เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิตในยุคใหม่ ขณะที่การช่วยสนับสนุนให้มีอาชีพที่สอง จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืน”นายรองรักษ์กล่าวและว่าการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สร้างทั้งรายได้ ความสุข เกิดเป็นมิติใหม่ของความสัมพันธ์และความผูกพันของประชาชนในชุมชนที่ได้มาร่วมเรียนรู้ ฝึกฝน แลกเปลี่ยน จนได้อาชีพเสริมเป็นอาชีพที่สอง

นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างห้องสมุดประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความผูกพันที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญยังเป็นความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ล้วนมีผลต่อความสำเร็จของโครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (Relearning Space @ Library) ในการบูรณาการบุคคลากรสามวัยเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และก่อให้เกิดความสุขจากโครงการฯนี้เป็นอย่างดี

สนใจสั่งซื้อผ้าพิมพ์ใบไม้
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 1346 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร 089 893 9397 หรือ LINE : tla2497

Facebook Comments


Social sharing

Related post