Digiqole ad

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพผ่านกองบัญชาการกองทัพไทย”

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพผ่านกองบัญชาการกองทัพไทย”
Social sharing
Digiqole ad

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยเพทาย เพชรรัตน์ และกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง ใน “โครงการ SET ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย” แก่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนรับมอบ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย จะนำไปส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่

Facebook Comments

Related post