Digiqole ad

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนฟังสัมมนา Capital Market Research Forum 9 มี.ค. นี้”

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนฟังสัมมนา Capital Market Research Forum 9 มี.ค. นี้”
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน รับฟังผลการศึกษาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ผศ. ดร. สุนทรี  เหล่าพัดจัน คณะวิทยาการจัดการ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในไทยและต่างประเทศ และการต่อยอด “แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ” ไปสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ” ตลอดจนทิศทางงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

งานสัมมนา  Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.office.com/r/JUwb2Vm4nq หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ Facebook & YouTube: SET Thailand ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Facebook Comments

Related post