Digiqole ad

ตลาดยิ่งเจริญเลื่อนการเปิดให้บริการ จากวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็น “วันที่ 27 พฤษภาคม 2564”

 ตลาดยิ่งเจริญเลื่อนการเปิดให้บริการ  จากวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็น “วันที่ 27 พฤษภาคม 2564”
Social sharing
Digiqole ad

ประกาศจากตลาดยิ่งเจริญตามที่ตลาดยิ่งเจริญ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข

ตลาดยิ่งเจริญ กำหนดปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการยกระดับทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามหลักสุขาภิบาล และตรวจหาเชื้อฯ เชิงรุก กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ และชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตลาดฯ จำนวน 4,000 ราย จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 นั้นมีผลการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวนทั้งหมด 129 ราย ประกอบด้วย ชาวไทย จำนวน 55 ราย และชาวต่างชาติ จำนวน 74 ราย

โดยมีนายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางเขน ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เพื่อประเมินการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโรค ซึ่งคำนึงถึงหลักการสาธารณสุข และควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและเมื่อทางตลาด ฯ ได้รับทราบผลตรวจกลุ่มล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ ได้ติดตามการส่งตัวรักษา พบว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติ จำนวนหนึ่งยังไม่ได้เข้ารับการรักษา เนื่องจากข้อจำกัดด้านเตียงไม่ว่างที่โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ  ทำให้ผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวจำต้องกักตัวอยู่ที่ห้องพัก พร้อมกับบุตร ครอบครัว ญาติพี่น้อง  ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายวงผู้ป่วย และส่งผลกระทบในการแพร่ระบาดโรคเพิ่มขึ้นได้

ตลาดยิ่งเจริญ คำนึงถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามหลักการสาธารณสุข จึงพิจารณาเห็นควรขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว เพิ่มอีก 3 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

Facebook Comments

Related post