Digiqole ad

ตลาดยิ่งเจริญเข้มมาตรการโควิด-19 ประกาศปิดโซนจำหน่ายปลาน้ำจืด 3 วัน

 ตลาดยิ่งเจริญเข้มมาตรการโควิด-19 ประกาศปิดโซนจำหน่ายปลาน้ำจืด 3 วัน

ตามที่ตลาดยิ่งเจริญ พบผู้ค้าร้านขายปลาสด ในโซนปลาน้ำจืด  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  ทางตลาดยิ่งเจริญมิได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการตรวจสอบด้วยความห่วงใยพบว่าผู้ค้ารายดังกล่าวมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นใจตามหลักการสาธารณสุข ทางตลาดจึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

Advertisement

 

 1. ปิดโซนจำหน่ายปลาน้ำจืด และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564
 2. กำหนดการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใหญ่ (เพิ่มเติมจากแผนปกติ) โดยทีมงานมืออาชีพ

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยจะปิดให้บริการ 100% ในช่วงเวลา 18.00-21.00 น.

 1. กำหนดให้ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า และแรงงาน รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ตลาดยิ่งเจริญจะทุ่มเทเพื่อให้บริการทุกท่านอย่างปลอดภัย ร่วมก้าวผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด  และขณะนี้ได้ดำเนินการสั่งปิดร้านดังกล่าวแล้ว พร้อมกับได้ดำเนินการสั่งปิดร้านค้าใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

ล่าสุดได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้มีการดำเนินการสืบสวนโรคเพื่อคัดกรองคู่ค้าแผงใกล้เคียงที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง และให้พบแพทย์เพื่อสืบสวนโรค ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทั้งหมดหยุดการขายทันที และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค พร้อมกันนี้ได้จัด big cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งตลาดแล้ว  โดยที่ผ่านมาตลาดยิ่งเจริญ มีความห่วงใย และไม่ได้นิ่งนอนใจ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดยิ่งเจริญทุกท่าน ภายใต้มาตรการเชิงรุก ป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดและต่อเนื่อง  ดังนี้

 1. มีมาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ รอบตลาดเป็นประจำต่อเนื่อง ทุกวัน
 2. ตรวจวัดไข้บุคลากรทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทุกกะ ทุกวัน
 3. บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดมือตามจุดต่างๆ ทั่วตลาดฯ จำนวนกว่า 50 จุด
 4. กำหนดป้อมให้-คืนบัตรจอดรถ ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบัตรจอดรถก่อนนำมาหมุนเวียน

ใช้ในระบบ

 1. ทุกครึ่งชั่วโมงทีมแม่บ้านมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำทุกห้อง โต๊ะ

รับประทานอาหาร และจุดสัมผัสอื่นๆ

 1. ขอความร่วมมือ “ผู้ค้าและบุคลากร” สวมหน้ากาก และถุงมืออนามัย ทุกคน ทุกวัน
 2. กำหนดจุดวางถังขยะอันตรายเฉพาะรองรับหน้ากากอนามัยเท่านั้น โดยร่วมมือกับฝ่ายรักษาความ

สะอาด  สำนักงานเขตบางเขน เพื่อจัดเก็บ กำจัด อย่างถูกวิธี

 1. ตรวจเข้ม หากพบว่าไม่มีบัตรอนุญาต หรือไม่นำบัตรมาตรวจวัดอุณหภูมิประจำวัน ต้องรับโทษให้ปิดร้านหรือพักการทำงาน  จำนวน 3 วันทันที “เพียงสแกน QR CODE แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ทางตลาด ฯ ได้จัดทำให้ เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดส่งข้อมูล เพื่อรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก พื้นที่ตลาด ฯ เพราะทางตลาด ฯ จะเข้มงวดคัดกรองผู้ค้า ผู้ช่วยค้า ลูกจ้าง และแรงงาน ทั้งหมดตามมาตรการ 100%

 

ตลาดยิ่งเจริญ ขอยืนยันว่าจะทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ บนฐานความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่ดี ตลาดฯ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ค้า ทุกคนมีความตระหนักพร้อมทุ่มเทในมาตรการดังกล่าว เพื่อให้บริการทุกท่านอย่างปลอดภัย มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกๆ โซนร้านค้า โดยเรายังมุ่งเน้นนโยบายด้านความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอให้ทุกท่านร่วมก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post