Digiqole ad

“ตรีชฎา ศรีธาดา” โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เปิดเผยการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 “ตรีชฎา ศรีธาดา” โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เปิดเผยการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
Social sharing

Digiqole ad
นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปเร่งรัด ดำเนินการให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ อย. ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถส่งออก และจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้นนั้น
.
1. นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดยปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One stop Service Center; OSSC) ให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายสะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ยังได้ปรับทุกกระบวนงานในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนต่างๆ ลงร้อยละ 50 หรือประมาณครึ่งหนึ่ง
.
2. นางสาวตรีชฎา กล่าวต่อว่า รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกระดับ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งแน่นอน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post