Digiqole ad

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.ชุมพร

 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.ชุมพร
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช มาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

โดยธนาคารออมสินได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา โดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือลูกหนี้รหัส 21 ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระ และลูกหนี้บางส่วนที่มีสถานะ NPLs พร้อมเชิญกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้

เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเร่งด่วน ลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่มีความสนใจ ด้วยการจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มีตลาดนัดออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งมีร้านค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน และร้านค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมออกร้านในตลาดนัดออมสิน และมีกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post