Digiqole ad

ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวก ทำไงต่อ?

 ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวก ทำไงต่อ?
Social sharing
Digiqole ad
ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวก ทำไงต่อ?
มาเรียนรู้ กระบวนการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลกัน
1. ผู้ตรวจพบเชื้อ ติดต่อ
1) โทร. สายด่วน 1330 (สปสช.)
2) Line สปสช.
2. ได้รับการคัดกรอง เข้ารับการรักษา ตามระดับอาการ ดังนี้
1. Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) จำนวน 226 แห่ง
เข้า รพ. สนาม/ Hospitel จำนวน 138 แห่ง
2. Community Isolation (ศูนย์พักคอยการส่งตัว) จำนวน 46 แห่ง/5,295 เตียง
3. รพ. สนาม Hospitel จำนวน 138 แห่ง
4. รพ. หลัก 132 แห่ง
โดยจะได้รับสิ่งสนับสนุนดังนี้
-อาหาร 3 มื้อ
– เครื่องวัดอุณหภูมิ
– เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
– ยาจำเป็น
-การเยี่ยมโดยแพทย์
พยาบาล ผ่านระบบทางไกล
ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Facebook Comments

Related post