Digiqole ad

ด่วน! เลื่อนออนแอร์ “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน…ซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ 17 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้ ททบ. 5 hd

 ด่วน! เลื่อนออนแอร์ “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน…ซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ 17 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้ ททบ. 5 hd
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 สน.,สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5,บริษัท พรี-โพร-โพสต์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ENVOSTAR  สร้างสรรค์ผลงานซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3จังหวัดชายแดนใต้  “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน เตรียมออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.30 น. (หลังข่าวเที่ยง) เริ่มวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 hd กด 1

สำหรับผลงานสร้างสรรค์ “ดอกไม้เหล็ก หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน”  ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อในแขนงต่างๆ ต่อสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่นำเสนอแต่ภาพความรุนแรง การสูญเสีย ภาพแห่งคามน่ากลัว ยิ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส รวมถึงเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความสุ่มเสี่ยง หดหู่ และยากลำบาก ซึ่งข้อเท็จจริงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีเพียงส่วนเดียว  และส่วนน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับพื้นที่และประชากรของสามจังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ด้วยหน้าที่หลักของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงควรนำเสนอภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนำเสนอในหลักชีวิตแห่งความเป็นจริง ในวิถีชีวิต วิถีอาชีพ วิถีวัฒนธรรม  และโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเรื่องราวทั้งหมด จะถูกนำเสนอผ่าน กลุ่มทหารพรานหญิงหน่วยหนึ่ง จาก อ.หนองจิต จ.ปัตตานี ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในโซเซียล ในนาม “ดอกไม้เหล็ก”หัวใจใต้ หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน

ที่สำคัญแนวทางการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ได้ใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ซึ่งเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อนเข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่ข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นกางตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทั้งด้านนักแสดงนั้น ทั้ง 16 คน เป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง (อส.ทพ.หญิง) ประจำ หน่วยเฉพาะกิจอาสามัครทหารพรานหญิง ใน 12 กรม ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส ซึ่งใน 3 จังหวัดชายใต้ มี อส.ทพ.หญิงจำนวนกว่า 450 คน

รายชื่อนักแสดงประกอบด้วย เต็ม-อส.ทพ.หญิง ณัฐกานต์  แผนวิชิต,ซี-อส.ทพ.หญิง นาซีเราะ วา,กวาง-อส.ทพ.หญิงสราลี วงศ์พรหมศรี,กิ๊ก-อส.ทพ.หญิง ฐิติกัญญ์ พันธุ์ทอง,จุ๊-อส.ทพ.หญิง จุฬาลักษณ์   เกสรสวัสดิ์, สมายด์-อส.ทพ.หญิง จีรวรรณ ทวีลาศ,สมายด์-อส.ทพ.หญิง ​​​ชลธิญา สุวิทา,ลิซ่า-อส.ทพ.หญิงจรรยา อินคง,อ๊อฟฟี่-อส.ทพ.หญิง พันธ์ทิวา บุญอนันต์,ฟ้า-อส.ทพ.หญิง ศลิษา และปานแก้ว,กิ่งแก้ว-อส.ทพ.หญิง กิ่งแก้ว กลิ่นหวาน,ลูกเกด-อส.ทพ.หญิง สุธารัตน์  กมลจันทร์,เรย์-อส.ทพ.หญิง นิตยา เอี่ยมอักษร,ปัทม์-อส.ทพ.หญิง ปัทมา อินฉ่ำ,ผึ้ง-อส.ทพ.หญิง กนกวรรณ ช่วยดวง และ น้ำฝน-อส.ทพ.หญิง สุดารัตน์  แดงเสน

ติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์เรียลลิตี้ “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน…ได้ที่ Facebook : ดอกไม้เหล็ก “หัวใจใต้ หัวใจเธอ เรียลลิตี้”

Facebook Comments

Related post