Digiqole ad

ดีไอทีพีชวนผปก.ภาคอีสาน ร่วมพัฒนาทักษะส่งออกในโครงการ YELG

 ดีไอทีพีชวนผปก.ภาคอีสาน ร่วมพัฒนาทักษะส่งออกในโครงการ YELG
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global  (YELG) ปี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ Online เพื่อลงลึกความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก พร้อมโอกาสสำคัญในการนำพาธุรกิจก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

 

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 และวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ http://bit.ly/YELG-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ https://nea.ditp.go.th/activity/12677 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nea.ditp.go.th  หรือ Facebook.com / nea.ditp โทรศัพท์ 081-3535214 และ080 –  5974222 อีเมล entrepreneurs.nea@gmail.com

*****************************************

Facebook Comments

Related post