Digiqole ad

‘ดีแคทลอน’ผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬา เดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 ‘ดีแคทลอน’ผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬา เดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad

มุ่งมั่นสู่อนาคตกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปัจจุบัน มลพิษถือเป็นปัญหาหลักต่อมนุษย์ในทุกภาคส่วนทั่วทั้งโลก การปล่อยมลพิษและของเสียหรือที่เรียกว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่มีผลกระทบต่อความเสียหายในทุกๆด้านต่อระบบนิเวศ ผลกระทบของมลพิษลามไปสู่เป็นวงกว้างและรุนแรงตลอดมา จากตัวอย่าง อุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเครื่องแต่งกายได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและด้วยกระแสที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจึงก่อให้เกิดการถูกทิ้งเสีย แต่ยังคงมีกำลังการผลิตที่สูงต่อเนื่องอยู่ 

ด้วยเหตุนี้เองทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่า 1.2 พันล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10 % ของอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากกว่าอุตสาหกรรมการเดินเรือและการบินรวมกัน นอกเหนือจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าว มีการใช้น้ำจำนวนมหาศาลในขั้นตอนของการผลิต และปล่อยน้ำเสีย ก่อให้เกิดมลพิษถึง 35 % ของปริมาณน้ำเสียทั่วโลกที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์มาอยู่เสมอ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาด้วยค่าใช้ที่เกิดขึ้นต่อขยายไปเรื่อยๆ 

ดีแคทลอน ผู้จัดจำหน่ายสินค้ากีฬาประเภทค้าปลีก ระดับมาตรฐานสากล เป็นที่รู้จักในด้านสินค้ากีฬาคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ มีจุดประสงค์ในการร่วมลดปัญหามลภาวะที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดมาเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนในทุกๆ ด้านของธุรกิจ จากการริเริ่ม ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และมีต้องมีความความเข้าใจถึงผลที่ตามมาต่อทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอ ตามแบบฉบับวิสัยทัศน์ของดีแคทลอน ทุกกระบวนการภายใต้การควบคุมผ่านมาตรฐานของดีแคทลอนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติให้มีความยั่งยืนในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของธุรกิจ 

และในปีนี้เอง บริษัทยังประกาศความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ช่วยลดการใช้พลังงานในขั้นตอนระหว่างการผลิต เลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ของวัตถุดิบแต่ละชนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้า

จุดมุ่งหมายของดีแคทลอนคือการสร้างความสุขและประโยชน์ของการฝึกกีฬาให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเสนอราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้ว ในส่วนของขั้นตอนการผลิต ดีแคทลอนยังมุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ร้านค้าและคลังสินค้าของเราทั่วโลกมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้ามากกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2021 และจะเพิ่มเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2026 เช่นเดียวกัน  

ที่ผ่านมา เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีแคทลอนจัดจำหน่ายนั้น ไม่เพียงแต่มีคุณภาพที่ดีในราคาย่อมเยา แต่ยังรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ของดีแคทลอนทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 100% ภายในปี 2026

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาแต่ละจุดให้มีความสอดคล้องกับความยั่งยืนแล้ว ดีแคทลอนยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโครงการ “Buy Back” ด้วยโปรแกรมนี้ ในประเทศไทย มีการริเริ่มจากสินค้าที่เป็นจักรยานที่เป็นแบรนด์ของดีแคทลอนเอง ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ของดีแคทลอนที่ใช้แล้วกลับมายังร้านค้า โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดให้ สินค้าที่ส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบ การซ่อมแซมหากจำเป็น  ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดีแคทลอนและสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นได้ จากการเก็บสถิติภายในประเทศไทยจนถึงปลายปี 2022 ที่ผ่านมา มีจำนวนจักรยานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้วกว่า 140 คัน ที่ได้รับการนำกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง (Reuse) ชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากการบริหารธุรกิจให้เติบโตแล้ว ดีแคทลอน36ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแต่ละภาคส่วนภายในองค์กร ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและมีการปรับใช้ความยั่งยืนเข้ามาสู่ในระบบ ดีแคทลอนมุ่งมั่นที่จะหาวิธีลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อลดการใช้พลังงานและของเสียในร้านค้าและคลังสินค้า รวมถึงการรีไซเคิลวัสดุทุกครั้งที่ทำได้ 

ดีแคทลอนมุ่งมั่นที่จะนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2026 นี้ ซึ่งในปัจจุบันมีการรีไซเคิลของเสียจากหน้าร้านกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ และ 66 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของคลังสินค้า

นอกจากนี้ ดีแคทลอนกำลังทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของร้านค้าและคลังสินค้าบางส่วน และกำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแหล่งพลังงานหมุนเวียนสำหรับความต้องการด้านการขนส่ง ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมากอีกด้วย จากตัวอย่างข้อมูลในส่วนของพื้นที่หน้าร้านรวมถึงคลังจัดเก็บสินค้า ที่ดีแคทลอนได้จัดทำบันทึกรายงานแต่ละปี พบว่า ในปี 2021 บริษัทได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศไปมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าปี 2020 เกือบ 2 เท่าตัว และยังคงเดินหน้าสู่ตัวเลขที่ 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2026 

ความพยายามเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนเพิ่มเติมในทุกด้านของธุรกิจ ในฐานะผู้ค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ ดีแคทลอนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อจัดการกับมลพิษและส่งเสริมความยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีต่อสุขภาพและความยั่งยืนที่มากขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Related post