Digiqole ad

ดีพร้อม ชวนผู้ประกอบการชิง “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566

 ดีพร้อม ชวนผู้ประกอบการชิง “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566
Social sharing

Digiqole ad

ที่สุดแห่งเกียรติยศภาคอุตสาหกรรมไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมสมัครรับคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) รางวัลแห่งเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความภูมิใจและสะท้อนศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

กรุงเทพฯ 2 มิถุนายน 2566 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมสมัครเข้ารับคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศภาคอุตสาหกรรมไทย (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ซึ่งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี สำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรม” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล  ตลอดจนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครคัดเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566 โดยประกาศผลเดือนกันยายน 2566 และมอบรางวัลเดือนธันวาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่https://industryaward.industry.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 02 430 6873 ต่อ 1678 หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 – 11 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่www.facebook.com/dipindustry และwww.diprom.go.th

Facebook Comments


Social sharing

Related post