Digiqole ad

ดีป้า เดินหน้าติดอาวุธทักษะดิจิทัลครูไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ depa Teacher Boost Camp

 ดีป้า เดินหน้าติดอาวุธทักษะดิจิทัลครูไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ depa Teacher Boost Camp
Social sharing
Digiqole ad

ดีป้า ลุยจัดแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ในโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู เร่งเครื่องอัพสกิลดิจิทัลสำคัญคือ Coding-STEM-IoT แก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้และศักยภาพ พร้อมเฟ้นหา 12 สุดยอดครูไอดอลถ่ายทอดซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมส่งต่อความรู้แก่โรงเรียน 4 ภาคทั่วไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะเยาวชนให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ก่อนต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ ‘คุณครู’ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

“ปัจจัยดังกล่าวเป็นที่มาของโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ผ่านกิจกรรมแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูสามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอด และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาศักยภาพคุณครูไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย ดีป้า ตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ให้กับคุณครูในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน  200 คนทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย ต้นแบบ และแรงบันดาลใจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

แคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ใน โครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คุณครู ไม่ว่าจะเป็น ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และอาจารย์ พงษ์ศธร สุยะมูล ฯลฯ เพื่อให้คุณครูทุกคนมีความรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับ โครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ประกอบด้วย 3 กิจกรรมต่อเนื่องคือ แคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ (STEM x Coding) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมกับโค้ดดิ้งและการสร้างนวัตกรรม IoT ที่ตอบโจทย์บริบทของท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งการอบรมออกเป็นภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 วัน เริ่มต้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28-29 สิงหาคม ภาคใต้ วันที่ 4-5 กันยายน และภาคเหนือ วันที่ 11-12 กันยายน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมอบรมในแต่ละภาค คุณครูทุกคนจะต้องส่งผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์บริบทพื้นที่การศึกษา เพื่อค้นหาสุดยอดครูไอดอล โดยจะประกาศผลคัดเลือกครูไอดอล ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน และนำผลงานของครูไอดอลทุกคนไปสร้างสรรค์เป็นผลงานต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

กิจกรรมต่อมาคือ Teacher Idol & 12 Inspiration Series โดยสุดยอดครูไอดอลจาก 12 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะร่วมถ่ายทำซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจตามติดชีวิตครูไอดอล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การสร้างสรรค์การเรียนการสอน Coding, STEM และ IoT สู่การนำผลงานไปใช้จริงในแต่ละโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่ผ่าน Facebook: CodingThailand by depa , YouTube: depa Thailand และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียของครูไอดอลทั้ง 12 โรงเรียน

ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม The Coding Idol โรดโชว์ไปกับคุณครูไอดอล 4 ภาคทั่วไทย ร่วมโชว์เคสสุดยอด 12 ผลงานครูไอดอล พร้อมฉายซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Coding, STEM และ IoT ให้กับโรงเรียนในแต่ละภาค และเชิญชวนโรงเรียนในภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง Ecosystem ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ได้ทาง Facebook: CodingThailand by depa และ YouTube: depa Thailand

Facebook Comments

Related post