Digiqole ad

ดีป้า ผนึก แบรนด์ คิกออฟ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”

 ดีป้า ผนึก แบรนด์ คิกออฟ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”
Social sharing

Digiqole ad

มุ่งเสริมศักยภาพด้านโค้ดดิ้ง คว้าความสำเร็จในโลกดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) จับมือ แบรนด์ซุปไก่สกัด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ดีเดย์แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน พร้อมทั้งเปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” มุ่งบูสต์ศักยภาพสมองของเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมเพิ่มพลังสมองยกระดับความรู้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพราะทักษะด้านดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้ง จึงเสมือนการติดอาวุธให้เยาวชน ทลายทุกขีดจำกัด พร้อมก้าวไปคว้าความสำเร็จในโลกอนาคต AI

มร. โอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดซุปไก่สกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ตลอดเวลา 50 ปีในประเทศไทย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสุขภาพของคนไทยและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในการตอบแทนสู่สังคม โดยหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการสนับสนุนด้านการศึกษาและความสามารถของเยาวชนไทย การพัฒนาศักยภาพสมอง ไปพร้อม ๆ กับการเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ ดังจะเห็นได้จากโครงการ BRAND’S Summer Camp ติวเข้มพิชิตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอดีต โดยจัดต่อเนื่องถึง 31 ปี และมีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนกว่า 1.5 ล้านคนเข้าร่วมโครงการ

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการตอบแทนสู่สังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางสมองของเยาวชน ปลูกฝังความสนใจและสร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้าน AI และโค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่แห่งโลกอนาคตที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถปรับตัว เพิ่มพูนศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดเป็นโครงการยิ่งใหญ่ของเราในปีนี้ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”        ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของดีป้าที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในมิติของการพัฒนาคน ยกระดับภาคเศรษฐกิจและขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกันด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชน เราจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการ “Coding for a Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” ของดีป้า สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดโครงการที่สร้างสรรค์และตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม”

นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” เป็นแคมเปญใหญ่แห่งปีที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางสมองของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง โดยแคมเปญนี้ ไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลทั้งระบบอย่างยั่งยืน นำไปสู่การประยุกต์ ต่อยอดให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความได้เปรียบเหนือนานาชาติ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้โลก AI พร้อมกับการค้นหาตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย

  • เว็บไซต์ BRAND’S Brain Camp ที่ช่วยให้เยาวชนสามารถสำรวจความสนใจและความสามารถของตนเองผ่านแบบสอบถามอินเตอร์แอคทีฟ, คอนเทนต์เกี่ยวกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคต และ       คอร์สออนไลน์ที่ช่วยเตรียมตัวสู่โลกดิจิทัลจากดีป้า
  • กิจกรรม AI Road Show ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย AI Inspiring talk show               โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ การเรียนการสอนโค้ดดิ้งแบบเข้มข้นใน Coding Bootcamp จากดีป้า และนิทรรศการสำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกว่า    20,000 คน
  • กิจกรรมอัปเกรดห้องเรียนโค้ดดิ้ง โดยมอบอุปกรณ์ Micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 6-18 ปีและการสอนของอาจารย์ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนวิชาการเขียนโค้ด ตลอดจนการปรับแต่ง และควบคุม ที่มีมากกว่า 20 หลักสูตร ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายและสนุก เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้กับโรงเรียนในโครงการ Coding for a Better Life ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
  • สนับสนุนกิจกรรม Coding War ภายใต้โครงการ Coding for a Better Life เฟ้นหาโปรเจกต์ที่ดีที่สุด 10 โปรเจกต์จากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจากแบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อสนับสนุนการแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) และ ดีป้า มุ่งขับเคลื่อน National AI Strategy เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ของประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย AI Importer การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา AI จากนอกประเทศ AI Provider การส่งเสริมการพัฒนา AI ภายในประเทศ AI Distributor การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล AI Manpower การเตรียมความพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขา AI และ AI User การสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยแก่คนไทย ขณะเดียวกัน ดีป้า มองว่า ความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่โลกแห่ง AI

ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างครูผู้สอนที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งแก่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น พร้อมดำเนินการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการสร้างรากฐานอนาคตของประเทศ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในระยะยาวและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ (Human Capital) เครื่องยนต์     ที่สามของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดีอี หรือ The Growth Engine of Thailand

“สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด     (ประเทศไทย) จำกัด กับ ดีป้า ในวันนี้ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การปลูกฝังความรู้ด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นกำลังคนดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธภาพต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่อง AI สามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” เพิ่มเติมได้ที่ www.BRANDSBRAINCAMP.com เร็ว ๆ นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post