Digiqole ad

ดีป้า จับมือ มหาสารคาม เดินหน้ายกระดับวิสาหกิจชุมชน-เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Social sharing

Digiqole ad

5 มิถุนายน 2565, จังหวัดมหาสารคาม – ดีป้า ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้ร่วมงานได้พบกับผู้ให้บริการดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ และเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกและดูแลผลผลิต เตรียมความพร้อมสู่ชุมชนดิจิทัล และร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ต่อไป

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชมในชนบทสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน รองรับชีวิตวิถีใหม่ และก้าวข้ามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 

ล่าสุด ดีป้า ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล พนักงาน ดีป้า สาขาภาคอีสานตอนกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA) ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) และประชาชนที่สนใจ ทั้งในจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ดร.ปรีสาร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใน 3 พื้นที่นำร่องของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช รวมถึงเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 150 ราย

“ผู้ร่วมงานสามารถพูดคุย ปรึกษา พร้อมรับคำแนะนำจากผู้ให้บริการดิจิทัล ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า ครอบคลุมเทคโนโลยี IoT โดรนเพื่อการเกษตร และดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการแปลงปลูก เพื่อเลือกสรรเทคโนโลยีดิจิทัลเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ก่อนนำมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกและดูแลผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดใหม่และมีคุณภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับสู่ชุมชนดิจิทัล และร่วมพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะต่อไป” ดร.ปรีสาร กล่าว

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายสนับสนุนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับผู้แทนจาก 6 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับการส่งเสริมผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท โดยมี นายยุทธพงศ์ และ นายพรชัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองถัดจากครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่มีการมอบป้ายสนับสนุนฯ แก่ 10 ชุมชนเกษตรท่องเที่ยว แบ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง และสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง

ที่ผ่านมา ดีป้า สาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และมหาสารคามให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว 52 ชุมชน พร้อมมีแผนที่จะขยายการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

ทั้งนี้ ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better. ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ รวมถึงรายละเอียดขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ ดีป้า ได้ทาง เว็บไซต์: www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand

Facebook Comments


Social sharing

Related post