Digiqole ad

ดันไทยศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ตั้งเป้าติด 1 ใน 20 ภายใน 5 ปี

 ดันไทยศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ตั้งเป้าติด 1 ใน 20 ภายใน 5 ปี
Social sharing

Digiqole ad
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประกาศวิสัยทัศน์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค เชื่อมการขนส่งทางอากาศ การเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ไทยกลับมาติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 5 ปีให้ได้
.
เพราะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของเอเชียแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบินเสรีการบินอาเซียน โดยการประกาศวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT
.
รัฐบาลจะยกระดับสนามบินทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารสมัยใหม่เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาครัวไทยสู่การเป็นครัวของโลกผ่านการผลิตอาหารให้กับสายการบินต่างๆ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของไทย เพื่อต่อยอดให้อาหารไทยเป็นอาหารบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก
.
ไม่เพียงเท่านี้ รัฐบาลยังมีแผนจะขยายอุตสาหกรรมการบำรุงรักษาให้กลายเป็นศูนย์กลางการบำรุงรักษาทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนตัว มีระบบคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อกระจายสู่ประชากรกว่า 280 ล้านคนทั้งภูมิภาค พร้อมทั้งจะต่อยอดความร่วมมือกับธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้เพียงพอพร้อมให้บริการ พร้อมกับสร้างความยั่งยืนผ่านการดึงดูดสายการบินด้วยเชื้อเพลิง SAF และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
.
การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ไม่เพียงจะสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอนาคตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และจะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79648
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post