Digiqole ad

“ดอยคำ” ร่วมบริจาคกล่องกระดาษผลิตเตียงสนาม ให้ผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 พร้อมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน

 “ดอยคำ” ร่วมบริจาคกล่องกระดาษผลิตเตียงสนาม ให้ผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 พร้อมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน
Social sharing
Digiqole ad

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้ พบว่ามีผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในขณะที่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้จึงต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคธุรกิจเพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันโดยบริจาคกล่องกระดาษมอบให้กับบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด(SCGP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนามผ่านร้านดอยคำทุกสาขาเพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามและแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป  โดยยอดบริจาคครั้งนี้เป็นยอดระหว่างวันที่24 – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 440 กิโลกรัม

ในขณะเดียวกัน ดอยคำ ยังร่วมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยส่งมอบกำลังใจผ่านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์“ดอยคำ” สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บางซื่อ และยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน รับฟรี ผลไม้อบแห้ง(ซองเล็ก) จำนวน 1 ซอง ต่อ 1 ท่าน อาทิ ฝรั่งอบแห้ง  บ๊วยหวานอบนุ่มฯ โดยนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงด้วยตนเอง ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นพร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537

ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

 

Facebook Comments

Related post