Digiqole ad

“ดอยคำ” ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้อมตอบโจทย์ เหล่านักช้อปฯ พร้อมเปิดพื้นที่จัดเก็บสินค้าใจกลางเมืองรองรับการสั่งซื้อบนโลกออนไลน์

 “ดอยคำ” ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้อมตอบโจทย์ เหล่านักช้อปฯ พร้อมเปิดพื้นที่จัดเก็บสินค้าใจกลางเมืองรองรับการสั่งซื้อบนโลกออนไลน์

เมื่อเทรนด์ของการช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบัน และเพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว”ดอยคำ” ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้อมตอบโจทย์ เหล่านักช้อปฯ พร้อมเปิดพื้นที่จัดเก็บสินค้าใจกลางเมืองรองรับการสั่งซื้อบนโลกออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

Advertisement
โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นางสาวธนาพร สังขวุฒิชัยกุล รองประธานกรรมการ ลาซาด้า ประเทศไทย นายเลอทัด ศุภดิลก ผู้บริหารฝ่ายอี-คอมเมิร์ซของไลน์ ประเทศไทย นางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย มาร่วมแสดงความยินดี

ดอยคำ ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของดอยคำด้วยดีตลอดมา โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.doikham.co.th และ Facebook : DoikhamFP

เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นพร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537

ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/Oco6q

Related post