Digiqole ad

“ดอยคำ” ผนึกพลัง “SCGC” ยกขบวนกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” เยือนชาวเอสซีจี บางซื่อ ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

 “ดอยคำ” ผนึกพลัง “SCGC” ยกขบวนกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour”  เยือนชาวเอสซีจี บางซื่อ ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด นำทีมฅนดอยคำ ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC โดย นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Head of ESG Office พร้อมชาวเอสซีจีบางซื่อ ร่วมจัดกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว) ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ (บางซื่อ) เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ภายในงาน มีการแบ่งโซนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะจากกล่องยูเอชที อย่าง “แกะ แล้วไปไหน” ซึ่งอธิบายที่มาวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ขั้นตอนการ แกะ ล้าง เก็บ รวมไปถึงเส้นทางการอัปไซคลิง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พาเลทดอยคำ เก้าอี้อเนกประสงค์ กรวยจราจร นาฬิกา และกระถางต้นไม้รักษ์โลก นอกจากนี้ยังมีต้นแบบตู้รับกลับกล่องยูเอชทีอัตโนมัติ พร้อมระบบจัดการ ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ออกแบบ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ยังมีโซนกิจกรรมเล่นเกม ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ Tomato Bomb , Lucky Doi และกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth กับเฟรมสุดน่ารัก 3 ลาย ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น

“เอสซีจี” นอกจากสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดกิจรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีโซนให้ความรู้ “บางซื่อโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการขยะต้นทางแบบ 100% ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้พนักงาน “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ช่วยกันใช้ทรัพยากรให้น้อยลงหรือใช้อย่างคุ้มค่า แยกขยะชนิดต่าง ๆ ก่อนทิ้งเพื่อมุ่งสู่การลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และเพิ่มปริมาณขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ มีการแนะนำ Wake Up Waste สตาร์ตอัปส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการรีไซเคิลของ SCGC โดยมีการสาธิตวิธีการใช้งาน ด้วยเครื่องบีบอัดที่ติดตั้งบนรถบรรทุกอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ On Tour” ครั้งต่อไป ดอยคำจะจัดขึ้นที่ไหน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : สร้างโลกสีเขียว อินสตาแกรม : doikham.go.green และเว็บไซต์ www.doikham.co.th

เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปี พ.ศ. 2537 ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกคนกินดี อยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังปรัชญาที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

 

Facebook Comments

Related post