Digiqole ad

ดอยคำชวนรัก(ษ์)โลกมุ่งสู่สังคมไร้ขยะกับกิจกรรม”แกะ ล้าง เก็บ”

 ดอยคำชวนรัก(ษ์)โลกมุ่งสู่สังคมไร้ขยะกับกิจกรรม”แกะ ล้าง เก็บ”
Social sharing
Digiqole ad

ดอยคำ ชวนรัก(ษ์) โลก มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท กับกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์ใต้ศาสตร์พระราชา ซึ่งหนึ่งในภาระกิจสำคัญที่ “ดอยคำ” ให้ความใส่ใจเสมอมา คือ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในทุกมิติ จนกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการ “ขยะ” ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น ขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ หรือ กล่องยูเอซที (UHT)

ด้วยเหตุนี้ “ดอยคำ” จึงพร้อมเดินหน้าในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว โดยเป็นการนำกล่องน้ำผลไม้ที่ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะแบบสร้างสรรค์ โดยเป้าหมายในระยะเริ่มแรกได้รณรงค์กับบุคลากรภายในองค์กร “ฅนดอยคำ” ก่อนขยายสู่บุคคลภายนอก และผู้บริโภค รวมถึงการเชิญชวนองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ปัจจุบันดอยคำร่วมกับภาคีเครือข่ายในการวิจัย และพัฒนากระบวนการรีไซเคิล กล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ดอยคำ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมนำกลับมาใช้ประโยชน์ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง พาเลทไม้สังเคราะห์ กรวยจราจร กระถางต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำกลับมาใช้จริงทั้งภายในองค์กรของดอยคำเอง และในส่วนขององค์กรภายนอกที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของกิจกรรม

ล่าสุดกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ออกแคมเปญ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท เพื่อเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชที โดย สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่นำกล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” ทั้งขนาด 200 มล. 500 มล.และ 1,000 มล. (ผ่านขั้นตอนแกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น) ซึ่งทุกขนาดมีมูลค่า 1 บาท นำมาแลกรับส่วนลดแทนเงินสดสูงสุดถึง 20 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (ขั้นต่ำ 100 บาท) ได้ที่ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา (โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) หรือจะสะสมเพื่อนำมาแลกผลิตภัณฑ์แปรรูปเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง โดยใช้กล่องยูเอชทีจำนวน 888 กล่องต่อเก้าอี้ 1 ตัว (มูลค่า 1,300 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2564

กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ของดอยคำมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยมุ่งสู่ ‘สังคมไร้ขยะ’ อย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy หรือการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

 

Facebook Comments

Related post