Digiqole ad

ดวงนักษัตร ปี 2564

 ดวงนักษัตร ปี 2564
ดวงชะตาของคนเกิดปีชวดประจําปี พ.ศ.
Advertisement
2564

ชะตาโดยรวม ท่านผ่านปีปึ่งเมี่ยนี้หรือปีนักษัตรตัวเองมาแล้ว พอเริ่มปีฉลูดวงชะตาค่อยดีขึ้นตามลําดับ ขอเพียงตั้งรับอย่างมั่นคง จะมีชะตาดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านมีดาวมงคลส่วยฮะหรือคู่มิตรแห่งปี บ่งบอกว่ามีผู้อุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันยังมีดาวบุ้นเชียง ซึ่งเป็นดาวบุ๋นที่แรงกล้าผ่านเข้ามา หมายความว่าดาวการศึกษาโดดเด่น มีความสําเร็จเหนือใคร ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิตมีดาวแป่ฮู้หรือดาวแห่งการเจ็บป่วยเล็งชีวิต จึงต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกว่าเดิม ยังมีดาวเม็กอ้วกหรือก้าวข้ามทางเดิม บ่งบอกว่าไม่คุ้นชินกับสถานที่

หน้าที่การงาน ภายใต้ดาวส่วยฮะส่องชีวิต ท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลรอบข้าง ท่านที่เป็นลูกจ้างอาจเกิดข้อผิดพลาดในงานที่ทําอยู่ จึงต้องตั้งอกตั้งใจทํางาน ขณะที่ดาวบุ๋นส่องแสงแรงกล้า ควรที่จะถือโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม

โชคลาภเงินทอง   ปีนี้มีทั้งลาภตรงกับลาภลอย นอกจากงานประจําให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้านการลงทุนก็จะทํากําไรอย่างงาม เพียงแต่ระหว่างที่ดําเนินการ อาจมีเหตุให้เสียทรัพย์ ประการสําคัญคือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงจะหลีกเลี่ยงจากการเกิดคดีความ

สุขภาพร่างกาย  เนื่องจากดาวแห่งการเจ็บป่วยเล็งชีวิต จึงต้องดูแลตัวเอง ตลอดจนสมาชิกในบ้าน อาจมีเหตุให้ต้องผ่าตัด ท่านที่มีโรคเรื้อรังควรไปตรวจสุขภาพ อย่าปล่อยให้ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่ควรออกเดินทางไกล ไม่ไปร่วมงานศพ ขึ้นรถลงเรือให้ระวัง อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้

เรื่องราวความรัก  ปีนี้มีดาวดอกท้อใหม่ปรากฏขึ้น แต่กลัวว่าเข้ากัน ไม่ได้ เกิดการกระทบกระทั่ง จนถึงขั้นแยกทางกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านที่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ ควรปรับปรุงข้อนี้เสียก่อน

การไหว้เจ้า ปีนี้ดาวแห่งการเจ็บป่วยเล็งชีวิต ควรไปไหว้ฮั้วท้อเซียนซือหรือที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกขานว่าเซียนซือกง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง อนึ่งวันเกิดของ      เซียนซือกงเป็นจันทรคติเดือนสีวันที่สิบแปด ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นอกจากนั้น ปีนี้ดาวบุ้นเชียงส่องชีวิต ท่านสามารถไปไหว้ดาวบุ๋นองค์นี้ที่วัดมังกรกมลาวาส ซึ่งทางวัดจะจารึกพระนามของท่านใส่กรอบรูป เขียน เป็นภาษาไทยว่าบุ้นเชียงตี่กุน การไหว้ดาวบุ๋นบุ้นเชียงตี่กันจะช่วยให้ท่านเกิดปัญญา

ของตั้งมงคล  ปีฉลูนี้ท่านผ่านช่วงปีปึ่งเมี่ยนี้ หรือปีนักษัตรตัวเองมาแล้ว ดวงชะตาค่อยดีขึ้น เพียงแต่ยังมีดาวแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็งชีวิต จึงควรจัดตั้งรูปกวางหันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีดาวเก้าม่วงสถิตอยู่ เพราะว่ากวางเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน เขากวางใช้รักษาโรค การจัดตั้งรูปกวางจะช่วยให้ท่านปลอด จากโรคาพยาธิ

สีถูกโฉลก  สีครีมกับสีเทา

เลขนําโชค  เลข 1 กับเลข 6

 

ดวงชะตาของคนเกิดปีฉลูประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม  ปีนี้เป็นปีซิงทิ่ว จึงเป็นปีปึ่งเมี่ยนี้ หรือปีนักษัตรตัวเอง ตําราโหราศาสตร์บอกว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยประทับเหนือศีรษะ ถ้าไม่มีเรื่องมงคลจะเกิดคราเคราะห์  ดาวมงคลที่ส่องชีวิตมีอยู่สองดวง ได้แก่ ดาวส่วยแก่หรือเทพประจําปี ที่ผ่านมา ยังมีดาวฮั้วก่ายหรือเรืองรองครอบคลุม หมายความว่ามีสติปัญญาเป็นเลิศ ส่วนดาวร้ายมีถึงสี่ดวง ได้แก่ ดาวไท้ส่วยหรือเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยประทับอยู่เหนือศีรษะ ดาวเกี่ยมฮงหรือคมศัสตรา อาจถูกของมีคมทําร้าย ดาวฮกซีหรือร่างที่หมอบนิ่งกับดาวอึ้งฮวงหรือธงเหลืองโบกสะบัด ทั้งสองดวงนี้จะส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บ

หน้าที่การงาน ปีปึ่งเมี่ยนี้ควรไปฝากชะตากับวัดวา และติดยันต์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยตั้งแต่ต้นปี ทั้งพกภาพพระอากาศครรภโพธิสัตว์ที่จัดพิมพ์อยู่ท้ายเล่ม เพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่คุ้มครองคนปีฉลูกับคนปีขาล จะช่วยปกป้องคุ้มครองท่าน ส่วนดาวฮั้วก่ายช่วยให้ท่านคิดอ่านสมองแล่น ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกา

โชคลาภเงินทอง   ปีนี้ดาวการเงินหมอง ไม่ว่าลาภตรงหรือลาภลอยล้วนไม่สดใส มีเหตุให้เสียทรัพย์ ทั้งระวังจะถูกหลอก จึงควรตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ทั้งเก็บออมไว้สักก้อน เพื่อขัดสนจะได้นําออกใช้ อย่างไรก็ดีถ้าสามารถฟันฝ่าอุปสรรค จะได้รับโชคลาภเช่นกัน

สุขภาพร่างกาย  ปีนี้ควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน ไม่ตรากตรํางานหนัก พักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งอาจถูกของมีคมบาดทําร้าย ควรเก็บรักษามีดไม้ในครัวให้ดี ถ้าที่บ้านจัดงานมงคล เช่น แต่งงาน หรือขึ้นบ้านใหม่ จะ ช่วยสะเดาะเคราะห์ให้กับท่าน

เรื่องราวความรัก  ท่านที่แต่งงานแล้ว อาจมีเรื่องระหองระแหงกับคู่ชีวิต เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ควรอดทนอดกลั้นให้มาก รู้จักการให้อภัย ท่านที่ยังเป็นโสดคงต้องอยู่โดดเดี่ยวไปก่อน

การไหว้เจ้า ปีนี้เป็นปีนักษัตรของท่าน ควรไปฝากชะตากับวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง ทั้งทําบุญบริจาคโลงให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หรือมูลนิธิร่วมกตัญญู ท่านสามารถฝากชะตากับวัดโพธิ์แมนคุณารามย่านสาธุประดิษฐ์ โดยเข้าทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ฝากชะตากับวัดวาที่อยู่ใกล้บ้าน ศาลเจ้าที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาก็ได้

ของตั้งมงคล  ปีนี้เป็นปีฉลู จึงเป็นปีนักษัตรของท่าน เกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่าปรกติ จึงควรจัดตั้งรูปเต่า หันหาทิศใต้ ซึ่งมีดาวหนึ่งขาวสถิตอยู่ เต่าจัดอยู่ ในสี่วิเศษคู่กับมังกร หงส์และกิเลน ถึงแม้ว่าเต่าจะคลานต้วมเตี้ยม แต่ก็มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว ช่วยให้ท่านไปถึงเส้นชัย

สีถูกโฉลก  สีเหลือง กับ สีกาแฟ

เลขนําโชค  เลข 2 กับเลข 5

ดวงชะตาของคนเกิดปีขาลประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม   ปีนี้คนปีขาลมีดาวมงคลส่องชีวิตถึงสามดวง ได้แก่ ดาว เทียนอิดหรือเทียนอิดกุ้ยนั้ง เป็นดาวอุปถัมภ์ที่แรงกล้า ยังมีดาวไท้เอี้ยง หรือดาวพระอาทิตย์ที่เจิดจรัสจ้า สุดท้ายเป็นดาวอั้งล้วงหรือนกวิเศษสีแดง ส่งเสริมเรื่องของความรัก ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิต ได้แก่ ดาวฮ้วยขี่หรือดาวที่อับแสง ดาวเกียบซัวะ แปลว่าภัยที่เกิดจากการปล้นชิง และดาวทุ่งฮ่ำหมายความว่าถูกฮุบกลืนลงไป

หน้าที่การงาน  ดาวเทียนอิดกุ้ยนั้งกับดาวพระอาทิตย์ล้วนเป็นดาวมงคลที่แรงกล้า โดยเฉพาะผู้ชายปีขาลจะโชคดีกว่าผู้หญิงปีขาล ส่งผลให้เรื่องราวสมมาดปรารถนา นอกจากนี้ยังมีดาวมงคลเทียนคงผ่านเข้ามา หมายความว่าคนปีขาลมีไอเดียใหม่ๆ แต่ดาวร้ายเกียบซัวะกับทุงฮ่ำเล็งชีวิต ต้องระวังว่าจะถูกคนอื่นแย่งชิงความสําเร็จไป

โชคลาภเงินทอง  ปีนี้มีลาภผลบริบูรณ์ เหมาะกับการร่วมทุนกับเพศชาย การลงทุนในหุ้นจะได้รับผลตอบแทน แต่ต้องระวังกับดักทางการเงิน การหลอกลวงต้มตุ้น หรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้

สุขภาพร่างกาย ตําราบางเล่มบอกว่าคนปีขาลมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษ อย่าให้ล้มหมอนนอนเสื่อ ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปเยี่ยมคนป่วย หรือไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่น เวลาขับขี่ยวดยานพาหนะ ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

เรื่องราวความรัก  ปีนี้ดาวอั้งล้วงหรือนกวิเศษสีแดงส่องชีวิต เรื่องของความรักจึงสดใสกว่าคนปีนักษัตรอื่น ถ้าท่านมีคนรักอยู่แล้ว ปีนี้คงได้ครองคู่อยู่ร่วม หากในบ้านจัดงานมงคล จะมีส่วนช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานของท่าน

การไหว้เจ้า   ปีนี้คนปีขาลมีดาวพระอาทิตย์ส่องชีวิต ควรไปที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง พอเข้าประตูวัดให้สังเกตตึกข้างขวามือ (ก่อนถึงโบสถ์พระประธาน) ภายในตึกประดิษฐานป้ายชื่อไท้เอี้ยง (พระอาทิตย์) ขอให้อธิษฐานว่าท่านจะพบความเจริญรุ่งเรือง ต่อจากนั้นท่านเดินลึกเข้ามา เพื่อไหว้กิมฮวยฮูหยินหรือแม่ซื้อ ซึ่งประดิษฐานอยู่ติดกับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยกับเทพเจ้าไช่ซิ้งเอี้ย แม่ซื้อเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนให้ความเคารพอย่างมากองค์หนึ่ง วันเกิดของท่านเป็นจันทรคติเดือน 7 วันที่ 7 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ของตั้งมงคล  คนปีขาลมีดาวมงคลส่องชีวิต ขณะเดียวกันก็มีดาวร้ายคอยปล้นทรัพย์ ควรจัดตั้งรูปปลาหลีฮื้อหรือปลาคาร์ปจีน หันหาทิศใต้ มีคํากล่าวว่าปลาหลีฮื้อพอทะยานข้ามประตูมังกร จะคว้าความสําเร็จมาครอบครอง

สีถูกโฉลก   สีเทากับสีเขียวเข้ม

เลขนําโชค  เลข 1 กับ เลข 9

ดวงชะตาของคนเกิดปีเถาะประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม    ปีนี้คนปีเถาะไม่มีดาวมงคลผ่านเข้ามา หมายความว่าไม่มีตัวช่วย ตําราโหราศาสตร์บางเล่มแนะให้ขอความช่วยเหลือจาก ระกาหรือไก่ แต่ก็ได้ผลแค่ 40 เปอร์เซ็นต์ คงต้องพึ่งตัวเองแล้ว ดาวร้ายที่เล็งชีวิตได้แก่ ดาวซั่งมึ้ง หรือดาวแห่งความทุกข์โศก ดาวพีเท้าซึ่งแปลตรงตัวว่าคลุมศีรษะ กับดาวไจซัวะ หรือพิบัติภัย ล้วนมีความรุนแรงไม่น้อย

หน้าที่การงาน   ภายใต้เรือนชะตาแบบนี้ คนปีเถาะคงต้องตั้งรับ ค่อยๆ ขยับขยาย ขึ้นบุ่มบ่ามรังแต่พบกับความล้มเหลว ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย มีจิตใจที่จดจ่อ จึงจะค่อยๆ พลิกสถานการณ์จากร้ายเป็นดี ท่านที่รับราชการระวังว่าจะถูกจับแขวนให้อยู่ว่าง หรือเกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล

โชคลาภเงินทอง   ปีนี้ดาวการเงินไม่สดใส ไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ขืนลงทุนรังแต่ทุนหายกําไรหด พบกับความเสียหายไม่น้อยถ้าหากคิดลงทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ดาวไจซัวะ หรือพิบัติภัยเล็งชีวิต หมายความว่าอาจถูกปล้นทรัพย์

สุขภาพร่างกาย  ภายใต้อิทธิพลของดาวซั่งมึ้ง หรือดาวแห่งความทุกข์ โศก ส่งผลให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่เหมาะกับการเดินทางไกล ไม่ไปเยี่ยมคนป่วย หรือไปร่วมงานศพ นอกจากดูแลตัวเอง ยังต้องห่วงใยญาติผู้ใหญ่ในบ้านตลอดจนเด็กเล็กที่อยู่ในความปกครอง ผู้หญิงปีเถาะอย่าได้ออกนอกบ้านยามวิกาล

เรื่องราวความรัก สัมพันธ์รักก็ไม่สะดวกราบรื่น ไม่ว่าเป็นแฟนหรือคู่ สามีภรรยา อาจเกิดความขัดแย้ง ขออย่าได้ต่อความยาวสาวความยืด ยอมเป็นฝ่ายถอยก้าวหนึ่ง ผู้หญิงปีเถาะที่ตั้งครรภ์ ควรบํารุงครรภ์เป็นพิเศษ และ ไปพบแพทย์ตามนัด

การไหว้เจ้า   ปีนี้คนปีเถาะขาดดาวมงคลเสริมดวงชะตา คงต้องไปไหว้พระตั้งแต่ต้นปี อยากแนะนําให้ไปที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง ไหว้พระประธานของวัด ได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า กับพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คนปีเถาะยังควรไปไหว้เทพปักตี่ ซึ่งคือตั่วเหล่าเอี้ย ที่ประดิษฐานในศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาว พระองค์ถือเป็นเทพสําคัญ และเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวเต่าดํากับงูทางทิศเหนือ และอย่าลืมจัดเนื้อหมูไหว้เจ้าพ่อเสือ ซึ่ง เป็นพาหนะของตั่วเหล่าเอี้ยด้วย

ของตั้งมงคล   ปีนี้คนปีเถาะขาดดาวมงคลส่องชีวิต ขณะที่ดาวร้ายค่อนข้างมาก จึง ควรจัดตั้งรูปปี่เซี้ยคู่หนึ่ง หันหาทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศมงคลปีนี้ ปี่เซี้ยมีอีกชื่อหนึ่ง ว่าเพ็กเซี้ย บางตําราเรียกว่าพี่ฮิ่ว การจัดตั้งรูปปี่เซี่ยจะช่วยต้านสิ่งไม่ดีไม่งามให้กับท่าน

สีถูกโฉลก     สีเทา กับ สีครีม

เลขนําโชค   เลข 3 กับ เลข 8

ดวงชะตาของคนเกิดปีมะโรงประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม  ปีฉลูนี้ส่งผลทําลายต่อคนปีมะโรง จัดว่าล่วงเกินเทพเจ้า ไท้ส่วยเอี้ย ขอให้ไปฝากชะตากับวัดวาที่ท่านศรัทธา หลังจากนั้นก็จะสบายใจหายห่วง ดาวมงคลที่ส่องชีวิตคนปีมะโรง ได้แก่ ดาวไท่อิมหรือดาวพระจันทร์ หมายความว่าผู้หญิงปีมะโรงโชคดีกว่าผู้ชายปีมะโรง เป็นลักษณะของหยินรุ่งเรืองหยางเสื่อมโทรม ยังมีดาวถังฮู้หรือป้ายราชวงศ์ถัง หมายความว่ามี ตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้น ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิตคนปีมะโรง ได้แก่ ดาวส่วยซัวะหรือสิ่งไม่ดีที่มากับปี ดาวเกาซิ้งหรือเทพแห่งการเกาะเกี่ยว และดาวก้วงเซาะหรือเชือกที่ระโยงระยาง ล้วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท

หน้าที่การงาน   ผลจากการล่วงเกินเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ทําให้กิจการงานไม่รุ่งเรือง ทําอะไรก็ติดขัด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่สู้ดี ไม่เหมาะกับการเป็นหุ้นส่วนกับคนอื่น ทั้งต้องระวังคนไม่ประสงค์ดีหาเหตุโจมตี อย่า หลงเชื่อคําคนโดยง่ายดาย

โชคลาภเงินทอง  ปีนี้การหาเงินเต็มไปด้วยความยากลําบาก กว่าจะ หาเงินได้เลือดตาแทบกระเด็น ทั้งต้องระวังว่าจะถูกปล้นทรัพย์ ถูกหลอกเอาเงินไป แต่ว่าผู้หญิงปีมะโรงมีโอกาสรับทรัพย์อุดมสมบูรณ์กว่า

สุขภาพร่างกาย   ผู้ชายปีมะโรงถ้ามีร่างกายอ่อนแอ ควรตรวจสุขภาพตั้งแต่ต้นปี ท่านที่เป็นโรคเรื้อรังอาจต้องขึ้นเตียงผ่าตัด ถ้าไม่สบายควรรีบไปพบแพทย์ ทั้งใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ ระวังอุบัติภัยทางน้ำและไฟ

เรื่องราวความรัก ดาวไท่อิมส่องชีวิต ผู้ชายปีมะโรงระวังจะหลงกลติดกับหญิงงาม ท่านที่แต่งงานแล้วต้องหลีกเลี่ยงจากการมีปากเสียง ท่านที่ยังโสดควรเคลื่อนไหวให้มากกว่านี้ จึงจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา

การไหว้เจ้า ปีนี้ท่านล่วงเกินเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ควรไปฝากชะตากับวัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาส หลังจากฝากชะตาให้มาสักการะป้ายชื่อไท่อิม ซึ่งตั้งอยู่ในตึกข้างขวามือ (ก่อนถึงโบสถ์พระประธาน) และอธิษฐาน ขอให้เทพไท่อิมปกป้องคุ้มครองท่านอีกแรงหนึ่ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปฝากชะตากับวัดโพธิ์แมนคุณารามย่านสาธุประดิษฐ์ โดยเข้าทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์  24 บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือจะฝากชะตากับวัดวาที่อยู่ใกล้บ้าน หรือศาลเจ้าที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาก็ได้

ของตั้งมงคล   ปีนี้คนปีมะโรงถือว่าล่วงเกินเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ควรจัดตั้งรูปไก่ หันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีดาวบินเก้าม่วงสถิตอยู่ เนื่องด้วยไก่จับคู่เป็นมิตรกับมังกร อีกทั้งปีนี้ระกามีดาวมงคลมากมาย จะได้ช่วยให้ท่านรับโชคลาภ

สีถูกโฉลก  สีกาแฟ กับ สีเขียวเข้ม

เลขนําโชค เลข 2 กับ เลข 6

ดวงชะตาของคนเกิดปีมะเส็งประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม    ปีมะเส็งนี้สงพงศ์กับคนปีฉลู เรียกว่าสามสมพงศ์ ส่วนดาวมงคลที่ส่องชีวิตท่านได้แก่ ดาวก๊กอิ่นหรือตราประทับแห่งแว่นแคว้น กับดาว ซาไท้หรือบันไดสามขั้น ขณะที่ดาวร้ายก็ชุมนุมอยู่ไม่น้อย ประกอบด้วย ดาวกัวฮู้หรือดาวตุลาการ ดาวโหงวกุ้ยหรือดาวภูตทั้งห้า ดาวป่วยจี้หมายถึงการแอบแทงข้างหลัง และดาวเทียนเข่าหรือดาวฟ้ารร่ำไห้

หน้าที่การงาน   ดาวก๊กอิ่นกับดาวซาไท้ผ่านเข้าสู่เรือนชะตา ท่านที่เป็นนักวิชาการ ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจะมีความเจริญก้าวหน้า นักศึกษาทําคะแนนดี ท่านที่ประกอบธุรกิจจะได้ทั้งเงินและกล่อง กิจการรุดหน้าตามลําดับ เหมือนขึ้นบันไดทีละขั้น ขณะเดียวกันก็ต้องระวัง การเกิดคดีความ หรือถูกแอบแทงข้างหลัง

โชคลาภเงินทอง  ปีนี้ขาดโชคลาภเท่าที่ควร ที่ผ่านเข้ามามีแต่รายรับทางตรง ทั้งมีเหตุให้เสียทรัพย์ จึงต้องจัดทํางบประมาณตั้งแต่ต้นปี ไม่จับจ่ายสุรุ่ยสุร่าย อะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทิ้ง จึงจะไม่เป็นหนี้เป็นสิน

สุขภาพร่างกาย    ร่างกายแข็งแรงพอใช้ แต่ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออก หลีกเลี่ยงไม่เล่นน้ำทะเล ทั้งไม่ย่างกรายไปยังสถานที่อโคจร หรือที่ที่มีพลังหยินรุนแรง ไม่ขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด มิฉะนั้นอาจถูกยึดใบขับขี่

เรื่องราวความรัก   ความรักในปีนี้เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป สัมพันธ์รักต้องค่อยๆ บ่มเพาะ ภายใต้อิทธิพลของดาวภูตทั้งห้า อาจระแวดนั่นระแวงนี่ ขาดความรู้สึกที่ปลอดภัย ควรสื่อสารกับคู่ชีวิต อย่าได้เก็บไว้ในใจ

การไหว้เจ้า    ปีนี้คนปีมะเส็งควรไปไหว้ฮูอิ๋วตี่กุน หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนรู้จักในนามเทพเซียนลือโจ๊วที่ศาลเจ้าลื่อตี่เบี่ย ถนนพลับพลาไชย อยู่เยื้องกับโรงพักพลับพลาไชย ลื่อโจ๊วคือลือซุ้งเอี้ยง เป็นหนึ่งในแปดเซียน และประดิษฐานอยู่ชั้น 2 ของศาลเจ้า ส่วนภาพเทพเซียนลื่อโจ๊วอยู่ที่ท้ายเล่ม ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ควรไปไหว้เจ้าพ่อปุ่นเถ้ากงที่ศาลเจ้า ปุ่นเถ้ากงหน้าโรงเรียนเผยอิง การเดินทางให้ตั้งต้นที่ท่าน้ำราชวงศ์ แล้วเดินมาตามถนนทรงวาด ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากงอยู่ทางซ้ายมือ พอเข้าสู่ศาลเจ้า รูปเจ้าพ่อปุ่นเถ้ากงจะอยู่ทางขวามือ

ของตั้งมงคล    ปีฉลูนี้คนปีมะเส็งขาดโชคขาดลาภ ควรจัดตั้งรูปไช่ซิ้งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หันหาทิศใต้ ซึ่งมีดาวลาภผลถึงสามดวง การจัดตั้งรูปไช่ซิ้งเอี้ย จะนําโชคลาภมาสู่ท่าน

สีถูกโฉลก   สีเขียว กับ สีม่วง

เลขนําโชค     เลข 1 กับ เลข 7

ดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม   ปีชวดที่ผ่านมาท่านปะทะชนกับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย พอเข้าสู่ปีฉลูชะตาค่อยดีขึ้น มีดาวมงคลส่องชีวิตถึงสามดวง ได้แก่ ดาวง้วยเต็ก หรือดาวจันทร์จริยา ดาวเง็กตึ้งหรือตําหนักหยก ยังมีดาวเทียนโต้วหรือดาวเทพโภคา หมายความว่ากินอิ่มหมีพีมัน ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิต ได้แก่ ดาซี้ฮู้หรือดาววิบัติ ดาวเสี่ยวฮ่อหรือสูญเสียย่อย ยังมีดาวฮ่ำตี้หรือดอกไม้ที่ตําหนักประจิม กับดาวท้อฮวยหรือดาวดอกท้อ สองดวงนี้ส่งผลเสียต่อเรื่องความรัก

หน้าที่การงาน  ด้านการงานค่อยคืนสู่ความมั่นคง ภายใต้ดาวจันทร์ จริยาส่องชีวิต ท่านจะมีชะตาดีขึ้นตามลําดับ ทั้งยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา ให้ ความช่วยเหลือแก่ท่าน ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ถ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจการงานก็จะเดินหน้าไปได้

โชคลาภเงินทอง   ดาวตําหนักหยกส่องชีวิต บ่งบอกว่ามีโชคมีลาภเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากมีดาวสูญเสียย่อยเล็งชีวิต หมายความว่าอาจต้องเสียทรัพย์ จึงไม่ควรเล่นพนันขันต่อ การลงทุนก็ต้องระมัดระวัง เพิ่มความรอบคอบ กว่าเดิม มิฉะนั้นอาจประสบสภาพมือซ้ายรับทรัพย์ มือขวาเสียทรัพย์

สุขภาพร่างกาย  คนปีมะเมียขาดภูมิต้านทานโรค ต้องระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจ เป็นหวัดน้ำมูกไหล ระวังโรคเกี่ยวกับปอด เวลาออกนอกบ้านหรือว่าเดินทางไกล ต้องนึกถึงความปลอดภัย อาจเกิดเหตุเภทภัยที่ไม่คาดฝัน

เรื่องราวความรัก   ใต้อิทธิพลของดาวฮ่ำตี้กับท้อฮวย คนปีมะเมียอย่าได้ข้องแวะกับสุรานารี ไม่หลงระเริงกับแสงสี ท่านที่แต่งงานแล้วต้องนึกถึงครอบครัวเป็นสําคัญ อย่าได้สร้างความร้าวฉานขึ้น

การไหว้เจ้า     ปีนี้ดาวสูญเสียย่อยเล็งชีวิต มีเหตุให้เสียทรัพย์ จึงควรไป ไหว้เทพเจ้าไช่ซิ้งเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส ขอให้พระองค์ประทานโชคลาภแก่ท่าน นอกจากนี้ คนปีมะเมียควรไปไหว้เฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี่ หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีน เรียกขานว่าตั่วเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาว โดยจัดผลส้มถวายตั่วเหล่าเอี้ย และจัดเนื้อหมูถวายเจ้าพ่อเสือ

ของตั้งมงคล     ปีฉลูนี้ปรากฏดาวเง็กตึ้งหรือตําหนักหยกเข้าสู่ดวงชะตา จึงควรจัดตั้งรูปง่วนป้อทอง หันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีดาวบินเก้าม่วงที่เป็นดาวแห่งการเฉลิมฉลองสถิตอยู่ ง่วนป้อเป็นเงินแท่งหรือทองแท่งสมัยโบราณ สองข้างนูนขึ้น การจัดตั้งง่วนป้อทองจะนําทองหยกเข้าสู่บ้านของท่าน

สีถูกโฉลก    สีเหลือง กับ สีครีม

เลขนําโชค  เลข 2 กับ เลข 8

ดวงชะตาของคนเกิดปีมะแมประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม  ปีฉลูนี้ปะทะชนกับท่าน จัดว่าล่วงเกินเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยมากที่สุด มีคํากล่าวว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยปรากฏขึ้น ไม่เจ็บป่วยคงต้องเสียทรัพย์ จึงต้องไปฝากชะตากับวัดวาตั้งแต่ช่วงปลายปีชวดถึงต้นปีฉลู ดาวมงคลที่ส่องชีวิตคนปีมะแม ได้แก่ ดาวที่โก้ยหรือดินคลี่คลาย มีส่วนช่วยในระดับหนึ่ง ขณะที่ดาวร้ายเล็งชีวิต มีดาวส่วยพั่วหรือปีแห่งการทําลาย ดาวไต้ฮ่อหรือสูญเสียใหญ่ ดาวลั้งกังซึ่งแปลตรงตัวว่าลูกกรง กับ ดาวง้วยซัวะหรือสิ่งไม่ดีที่มาพร้อมกับเดือน

หน้าที่การงาน    ปีปะทะชนแบบนี้ต้องยึดหลักอนุรักษนิยม และทําใจว่าเหนื่อยมากกําไรน้อย เดือนที่การงานมีอุปสรรค ได้แก่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนมีนาคม ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 และต้นเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565

โชคลาภเงินทอง  ภายใต้อิทธิพลของดาวไต้ฮ่อหรือสูญเสียใหญ่ บ่งบอกว่าเงินทองรั่วไหล ท่านที่ประกอบธุรกิจอาจประสบปัญหาทางการเงิน ท่านที่เป็นลูกจ้างอาจต้องเปลี่ยนงาน ดวงชะตาแบบนี้ต้องไม่ลงทุนที่มีความเสี่ยง ถ้าผิดพลาดจะเสียทรัพย์ก้อนโต

สุขภาพร่างกาย   ดาวส่วยพั่วหรือปีแห่งการทําลาย ส่งผลกระทบต่อ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย คนปีมะแมต้องระวังโรคภัยเกี่ยวกับปอดและกระเพาะ ลําไส้ ทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นภัยทางน้ำ ตลอดจนฟืนไฟ

เรื่องราวความรัก  สัมพันธ์รักในปีนี้ไม่ราบรื่น ท่านที่แต่งงานแล้วจะเกิด ความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน ท่านที่มีแฟนก็มีปากเสียงได้โดยง่าย ถ้า ไม่ประคับประคองให้ดี คงต้องแยกทางกัน

การไหว้เจ้า    ปีฉลูปะทะชนกับคนปีมะแม อันดับแรกต้องไปฝากชะตา กับวัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง หลังจากฝากชะตาควรทําบุญสะเดาะเคราะห์ บริจาคโลงให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หรือมูลนิธิร่วมกตัญญู ขณะเดียวกัน ท่านยังสามารถไปฝากชะตาที่วัดโพธิ์แมนคุณารามย่านสาธุประดิษฐ์ โดยเข้าทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ฝากชะตากับวัดวาที่อยู่ใกล้บ้าน หรือศาลเจ้าที่ท่านเลื่อมใส

ของตั้งมงคล   ปีนี้ท่านปะทะชนกับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ตกอยู่ใต้อิทธิพลของดาว สูญเสียใหญ่ เงินทองรัวไหลโดยง่าย ควรจัดตั้งคางคกคาบเหรียญ หันหาทิศใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งโชคลาภ การจัดตั้งรูปคางคกคาบเหรียญ จะนําโชคลาภมาสู่ท่าน

สีถูกโฉลก   สีครีม กับ สีกาแฟ

เลขนําโชค  เลข 5 กับ เลข 7

ดวงชะตาของคนเกิดปีวอกประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม   ปีฉลูนี้มีดาวมงคลส่องชีวิตคนปีวอกหลายดวง บ่งบอกว่ามีนิมิตหมายอันมงคล ถ้าที่บ้านจัดงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งาน ขึ้นบ้านใหม่ จะได้รับผลเต็มๆ ดาวมงคลที่ส่องชีวิตท่านได้แก่ดาวจี่มุ้ย ซึ่งมีชื่อเต็มว่าจุ้ยแชกุน ดาวเล้งเต็กหรือดาวเทพมังกร ยังมีดาวเทียนฮี้หรือดาวฟ้ามงคล นําความยินดีปรีดามาสู่ท่าน ดาวร้ายที่เล็งชีวิตท่านมีดาวเป่าป่ายหรือล้มเหลวฉับพลัน ดาวเทียนเอะหรือภัยที่ร่วงลงจากฟ้า กับดาวบ้วงซิ้งหรือดาวแห่งการสูญเสีย

หน้าที่การงาน  ดาวมงคลในปีนี้จะส่งเสริมให้ท่านมีชื่อมีเสียง ได้เลื่อนตําแหน่ง ทั้งมีโชคมีลาภ รับทรัพย์ก้อนโต ถึงแม้ว่าบางช่วงการงานมีอุปสรรค แต่ก็ฟันฝ่าไปได้ มีความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้น แต่ก็ไม่ควรหลงดีใจ เพราะ อาจเกิดความล้มเหลวฉับพลันได้

โชคลาภเงินทอง  ปีนี้นอกจากการงานดี การเงินก็ดีด้วย ไม่ว่าลาภตรง ลาภลอยล้วนผ่านเข้ามา ถึงแม้เกิดความเสียหาย แต่ก็ไม่มาก ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง อยากแนะนําให้บริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชรา หรือ สถานเลี้ยงเด็กกําพร้า กุศลผลบุญจะช่วยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

สุขภาพร่างกาย    ปีนี้สุขภาพแข็งแรงพอใช้ เพียงมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และการทํางานของปอด ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าตรากตรําทํางานหนัก เพียงแต่เวลาออกเดินทางไกล อาจเกิดอุบัติเหตุได้

เรื่องราวความรัก   ดาวฟ้ามงคลส่องชีวิต หมายความว่าท่านมีชีวิตรักที่สดชื่น ท่านที่เป็นโสดเข้าสู่ช่วงชะตาดอกท้อ มีเรื่องราวที่น่ายินดี แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจมีปากเสียงกับคนรัก อย่าให้ข้อพิพาทเล็กๆ น้อยๆ มากระทบสัมพันธ์รักของท่าน

การไหว้เจ้า  ปีนี้คนปีวอกมีดาวจี่มุ้ยแชกุนส่องชีวิต ควรไปที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง ทางวัดได้จารึกพระนามของดาว ดวงนี้ใส่กรอบรูปเขียนเป็นภาษาไทยว่า จี่มุ้ยแชกุน ขอให้อธิษฐานให้พระองค์นําความโชคดีมาสู่ท่าน เมื่อท่านออกจากวัดมังกรกมลาวาสก็เดินไปตามทางเดินรถ จนถึง สามแยกหมอมี ผ่านธนาคารยูโอบีและสุดสายรถเมล์ปากน้ำสามแยก ต่อจากนั้นข้ามถนนลําพูนไชย เดินต่ออีกเล็กน้อยจะเห็นศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุดโจ้ว ให้เข้าไปไหว้เจ้าพ่อเห้งเจีย และจัดลูกอมถวายเจ้าพ่อ

ของตั้งมงคล  ปีนี้คนปีวอกมีดาวมงคลที่เป็นนิมิตหมายอันดีผ่านเข้ามา ควรจัดตั้งรูปกิเลน หันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีดาวเก้าม่วงสถิตอยู่ กิเลนเป็นสัตว์มงคลของจีน มีพลังวิเศษติดตัว จึงเหมาะสําหรับท่านอย่างยิ่ง

สีถูกโฉลก     สีเหลือง กับ สีทอง

เลขนําโชค   เลข 6 กับ เลข 9

ดวงชะตาของคนเกิดปีระกาประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม     ปีนี้คนปีระกาก็มีชะตาดีไม่แพ้คนปีนักษัตรอื่น เพราะมีดาวมงคลส่องชีวิตถึงสามดวง ดาวดวงแรกได้แก่ ดาวเทียนโก้ยหรือฟ้าคลี่คลาย ดาวเจี่ยงแชหรือดาวฟ้าขุนพล และดาวลกฮึงหรือดาวแห่งยศศักดิ์ ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิตได้แก่ ดาวแป๊ะโฮ้วหรือดาวเสือขาว ดาวปวยเนี้ยมหรือเจ้าแห่งลม ดาวฮ้วยยิ่มหรือมีดโลหิต และดาวพู้ติ้มซึ่งแปลตรงตัวว่าลอยจม

หน้าที่การงาน    ดาวมงคลฟ้าคลี่คลายส่องชีวิต ดาวดวงนี้มีลักษณะของ ตอนแรกยากตอนหลังง่าย หมายความว่าการงานมีอุปสรรค สุดท้ายมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ขณะที่ดาวขุนพลผ่านเข้ามา บ่งบอกว่าผู้บริหารระดับสูง จะเจริญก้าวหน้า เหมือนแม่ทัพสมัยโบราณนําทัพออกรบ ดาวแห่งยศศักดิ์ยังหนุนส่งให้ท่านมีตําแหน่งสูงขึ้น เจ้านายให้ความสําคัญแก่ท่าน

โชคลาภเงินทอง   ปีนี้มีเงินทองบริบูรณ์ นอกจากลาภตรงแล้ว ยังมีลาภลอยพอประมาณ ท่านยังควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บวกกับฝีไม้ลายมือของตัวท่าน จะหนุนส่งให้ท่านได้รับโชคลาภอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

สุขภาพร่างกาย  ดาวร้ายเสือขาวเล็งชีวิต เวลาคบเพื่อนต้องระวัง เพื่อนฝูงอาจสร้างความเดือดร้อนให้ ทั้งไม่เหมาะกับการเดินทางไกล อิทธิพลของดาวเจ้าแห่งลมบ่งบอกว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรขับรถเร็วเกินไป ขณะที่ดาวพู้ติ้มหรือลอยจมเล็งชีวิต หมายความว่าอาจเกิดอุบัติภัยทางน้ำ ไม่ควรว่ายน้ำทะเลลึก หรือว่าดําน้ำเพียงลําพัง

เรื่องราวความรัก     ปีชวดที่ผ่านมาคนปีระกามีดอกท้อเบ่งบาน พอเข้า สู่ปีฉลู สีสันความรักจืดจางลง ถ้าท่านยังเป็นโสด คงต้องใช้ความพยายาม มากกว่านี้ จึงหลุดพ้นจากขบวนหนุ่มโสดสาวโสดได้

การไหว้เจ้า   ปีนี้มีดาวขุนพลส่องชีวิต คนปีระกาควรไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู ที่ศาลเจ้ากวนอูในซอยอิสรานุภาพบนถนนเยาวราช ปากซอยมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สองข้างทางเป็นร้านขายกุ้งแห้ง ปลาแห้ง ศาลเจ้ากวนอูอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากไหว้เจ้าพ่อกวนอู อย่าลืมซื้อผักสดถวายเจ้าพ่อม้าด้วย ปีนี้มีดาวเสือขาวเล็งชีวิต อาจถูกสัตว์เลี้ยงกัดทําร้าย ควรไปไหว้เจ้าพ่อเสือที่ศาลเจ้าพ่อเสือบนถนนตะนาว โดยจัดเนื้อหมูถวายท่าน และจัดผลส้มไหว้ตั่วเหล่าเอี้ย ซึ่งเป็นพระประธานด้วย

ของตั้งมงคล    ปีนี้ปรากฏดาวขุนพลเข้าสู่เรือนชะตาของคนปีระกา ควรจัดตั้งรูป เทพเจ้ากวนอูปาง หันหาทิศใต้ซึ่งเป็นทิศมงคลของปีนี้ การจัดตั้งรูปเทพเจ้ากวนอูจะหนุนส่งให้ท่านเจริญก้าวหน้า

สีถูกโฉลก     สีเงิน กับ สีทอง

เลขนําโชค   เลข 2 กับ เลข 7

ดวงชะตาของคนเกิดปีจอประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม   ปีฉลูนี้ให้โทษต่อท่าน ถือว่าล่วงเกินเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเช่นกัน จึงควรฝากชะตากับวัดวาที่ท่านศรัทธา ก็จะผ่านปีที่ให้โทษไปได้ ดาวมงคลที่ส่องชีวิตท่านประกอบด้วยดาวเทียนเด็กหรือดาวฟ้า คุณธรรม กับดาวฮกแชหรือดาววาสนา เท่ากับว่ามีดาวอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ ถึงสองดวง ยังมีดาวโป๊ยจ่อหรือเสลี่ยงที่ใช้แปดคนหาม ดาวร้ายที่เล็งชีวิตคนปีจอได้แก่ดาวก้วงจิหรือโอษฐภัย ดาวกัวซัวะหรือโดดเดี่ยวเอกา สุดท้ายคือดาวทั้งตัวหรืออานไม้กระดาน ซึ่งมีทั้งดีและร้าย

หน้าที่การงาน   เนื่องจากปีฉลูนี้ให้โทษต่อท่าน กิจการงานจึงไม่สะดวก ราบรื่น มีเรื่องมีราวค่อนข้างมาก ควรหลีกเลี่ยงจากการปะทะ มิฉะนั้นจะ เจ็บตัวทั้งสองฝ่าย ดีที่ดาวฟ้าคุณธรรมกับดาววาสนาส่องชีวิต หมายความว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายจะกลับกลายจากร้ายเป็นดี

โชคลาภเงินทอง    การเงินในปีนี้ไม่สดใสเท่าที่ควร หาเงินมาด้วยความ เหนื่อยยาก ทั้งระวังว่ามีเหตุให้เสียทรัพย์ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ถ้าท่านประกอบธุรกิจเวลาเซ็นสัญญาลงนาม ต้องเพิ่มความระมัดระวัง หาไม่ อาจกลายเป็นคดีความ

สุขภาพร่างกาย  ภายใต้อิทธิพลจากปีฉลูให้โทษ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคนปีจอไม่แข็งแรงเท่าที่ควร อาจเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดอบัติเหตุรับบาดเจ็บ ท่านที่เป็นโรคเก่าเรื้อรังอาจต้องขึ้นเตียงผ่าตัด

เรื่องราวความรัก  ดาวร้ายกัวซัวะส่งผลกระทบต่อคู่สามีภรรยา มีปาก มีเสียง เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ท่านที่มีแฟน เกิดความเห็นต่างกับคนรัก สัมพันธ์รักยากจะคืบหน้าไปได้

การไหว้เจ้า      ปีฉลูนี้ให้โทษต่อคนปีจอ ควรไปฝากชะตากับวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุง หลังจากนั้นควรไปไหว้แป๊ะกงหรือ เจ้าที่ซึ่งอยู่ติดกับท้าวจตุโลกบาล แป๊ะกงคือฮกเต็กกง (เทพวาสนาคุณธรรม) ซึ่งปีนี้คุ้มครองคนปีจอ ท่านสามารถฝากชะตากับวัดโพธิ์แมนคุณารามย่านสาธุประดิษฐ์ โดย เข้าทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ จะฝากชะตากับวัดที่อยู่ใกล้บ้าน ตลอดจนศาลเจ้าที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาก็ได้

ของตั้งมงคล   ปีนี้คนปีจอมีดาวฟ้าคุณธรรมกับดาววาสนาส่องชีวิต ควรจัดตั้งรูป ฮกลกซิ่ว หันหาทิศใต้ซึ่งเป็นทิศมงคลปีนี้ ฮกลกซิ่วประกอบด้วยเทพเจ้า ฮกหรือเทพวาสนา เทพเจ้าลกที่เป็นเทพแห่งยศศักดิ์ และเทพเจ้าซิ่วซึ่งเป็น เทพอายุวัฒนะ

สีถูกโฉลก      สีครีม กับ สีกาแฟ

เลขนําโชค    เลข 5 กับ เลข 6

ดวงชะตาของคนเกิดปีกุนประจําปี พ.ศ. 2564

ชะตาโดยรวม     ปีฉลูนี้ปรากฏดาวเอี๊ยะเบ๊ หรือดาวม้าปีกผ่านเข้าสู่เรือนชะตา หมายความว่าท่านชีพจรลงเท้า ไปโน่นมานี้ไม่หยุดหย่อน ส่วนดาวร้ายที่เล็งชีวิตรุนแรงไม่น้อย ประกอบด้วยดาวเทียนเก๊าหรือ ดาวสุนัขฟ้า บ่งบอกว่าอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดาวเตี่ยวแขะ หรือดาวโศกอาลัย หมายความว่าอาจมีเหตุให้ต้องไว้ทุกข์ กับดาวโกวฮือ ซึ่งแปลตรงตัวว่าโดดเดี่ยวเดียวดาย

หน้าที่การงาน     ดาวม้าปีกบินเข้าสู่เรือนชะตา บ่งบอกว่าต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ ท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจคิดขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บุกเบิก ตลาดใหม่ๆ ทํานองว่าต้องเคลื่อนไหวจึงเกิดทรัพย์ ขณะเดียวกันยังอาจ หมายถึงการย้ายบริษัท ขึ้นบ้านใหม่ สรุปแล้วต้องเกิดความเปลี่ยนแปลง

โชคลาภเงินทอง   การหาเงินหาทองในปีนี้เป็นไปด้วยความยากลําบาก ทํานองว่าทํามากกําไรน้อย แต่ก็ไม่ต้องท้อใจ เพราะว่านอกจากรายรับทาง ตรงแล้ว ยังมีลาภลอยผ่านเข้ามา เพิ่มพูนรายได้ให้กับท่านอีกทางหนึ่ง

สุขภาพร่างกาย   มีคํากล่าวว่าขี่ม้าโดยสารเรือมีอันตรายสามส่วน ภาย ใต้ดาวสุนัขฟ้าเล็งชีวิต เวลาออกนอกบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวัง นึกถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ ทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผาดโผนอันตราย นอกจาก นั้นยังต้องดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ เพราะอาจมีเหตุให้ต้องไว้ทุกข์

เรื่องราวความรัก    ดาวโกวฮือหรือโดดเดี่ยวเดียวดายเล็งชีวิต ส่งผลกระทบต่อผู้ชายปีกุน เป็นเหตุให้คู่ชีวิตของท่านเกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ส่วนท่านที่เป็นโสดอาจได้พบรักที่ต่างแดน

การไหว้เจ้า      ปีนี้มีดาวม้าปีกเข้าสู่เรือนชะตา ทั้งยังมีดาวสุนัขฟ้าเล็ง ชีวิต ควรไปไหว้ที่กงหรือเทพสวรรค์ ซึ่งเป็นเสาสูงตั้งอยู่ในศาลเจ้าปู่ไต้ฮงกง ตรงข้ามสถานีตํารวจพลับพลาไชย บนบานขอให้ที่กงคุ้มครอง และอย่าลืม ไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกงด้วย คนปีกุนควรไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าย่านเยาวราช ทั้งถือโอกาสทําบุญโรงพยาบาลสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ หรือไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ท่านเคารพบูชา อนึ่งวันเกิดของเจ้าแม่กวนอิมเป็นจันทรคติ เดือนสองวันที่สิบเก้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ของตั้งมงคล ปีนี้ปรากฏดาวม้าปีกผ่านเข้าสู่เรือนชะตา ชะตาของคนปีกุนบ่งบอกว่า อาจต้องเดินทางไกล ควรจัดตั้งรูปม้าหันหาทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศมงคลของปีนี้ มีคํากล่าวว่าม้าถึงกิจการสําเร็จ การจัดตั้งรูปม้าจะช่วยให้การงานของท่านสําเร็จลุล่วง

สีถูกโฉลก      สีเขียวเข้ม กับ สีน้ำตาล

เลขนําโชค    เลข 1 กับเลข 4

Advertisement
Facebook Comments

Related post