Digiqole ad

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “เข็มทิศจีนไปที่สหรัฐ รัสเซีย หรือตะวันออกกลาง” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “เข็มทิศจีนไปที่สหรัฐ รัสเซีย หรือตะวันออกกลาง” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “เข็มทิศจีนไปที่สหรัฐ รัสเซีย หรือตะวันออกกลาง” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/tqpkirYknMg?feature=share

Facebook Comments

Related post