Digiqole ad

“ดร.หิมาลัย” เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

 “ดร.หิมาลัย” เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ซุ้มประตู กำแพงวัด และหอระฆัง ณ วัดบ้านบกน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี !!

วันที่ 30 ต.ค.65 เวลา 13.00 น.ที่ วัดบ้านบกน้อย ถนนพหลโยธิน ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย ภริยา รวมทั้ง คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู และครอบครัว ร่วมเป็นประธานพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2565โดยได้รับเมตตาจาก พระครูวิกรมวุฒิธรรม (ปภงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดบ้านบกน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.,นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล,พล.ท.ปธาน ทองขุนนา, พ.อ.วาธิน เปริญกุล, น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง, นายฝันเด่น จรรยาธนากร ศิลปิน-ดารา “จิตอาสาภาคเอกชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” พร้อมด้วย นายอภินันท์ วังศิลา กำนัน ตำบลบัวลอย, นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร นายก อบต.บัวลอย, นางวลัยลักษณ์ พุฒิวิเศษ ปลัด อบต.บัวลอย, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต. บัวลอย รวมทั้งญาติรักมิตรสหาย และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ กลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป ให้เกียรติมาร่วมอนุโมทาบุญพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินประจำปีครั้งนี้ สำหรับยอดปัจจัยจากการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านบกน้อย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ในปีนี้ โดยมียอดถวาย รวมทั้งหมด จำนวน 1,000,000 บาท

เนื่องด้วยทางวัดบ้านบกน้อยได้ทำการก่อสร้างซุ้มประตู กำแพงวัด และหอระฆัง ที่ยังคั่งค้างอยู่เพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามเป็นสัดเป็นส่วน เป็นที่เจริญตาเจริญใจ ของผู้ที่ผ่านไปมาได้พบเห็น ดังนั้นทางวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการวัด อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้านที่ทำบุญร่วมกัน วัดบ้านบกน้อย จึงได้พร้อมใจกัน จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี เพื่อจัดหาจตุปัจจัยมาสมทบทุนเพื่อก่อสร้าง ซุ้มประตู กำแพงวัด และหอระฆัง ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

Facebook Comments

Related post