Digiqole ad

“ดร.หิมาลัย พร้อมคณะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.รทสช.ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ประจำปี 2566 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล

 “ดร.หิมาลัย พร้อมคณะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.รทสช.ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ประจำปี 2566 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล
Social sharing
Digiqole ad

“ดร.หิมาลัย พร้อมคณะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.รทสช.ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ประจำปี 2566 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล

วันที่ 25 ม.ค.66 เวลา 09.09 น.ณ พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดผ่านศึกอนุกูลคตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมไทยสร้างชาติ นายประนอม โพธิ์คำ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาพรรครวมไทยสร้างชาติ นายจำลอง ครุฑขุนทด ที่ปรึกษาเขต จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมไทยสร้างชาติ พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปราณี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมไทยสร้างชาติ คุณอนันต์กรณ์ เพศประเสริฐ และนางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้ง คณะศรัทธา หน่วยงาน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.พ่อค้า ประชาชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ประจำปี 2566เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ โดยมี พระปลัดกิตติชัย วรธัมโม เจ้าอาวาสวัดผ่านศึกอนุกูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สืบเนื่องทุกวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี วัดผ่านศึกอนุกูล ได้จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงประกอบวีรกรรม กอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ ให้รอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู ทรงประกาศอิสรภาพเพื่อให้ปวงชนชาวไทย ดำรงชีวิตด้วยเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความร่มเย็นผาสุก ดำรงมั่นเป็นประเทศไทยมาจนในปัจจุบันนี้

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมคณะ ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ อ.ปากช่อง และอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

Facebook Comments

Related post