Digiqole ad

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ห่วงใยเจัาหน้าที่เรือนจำ มอบแมสก์ เเละเจลแอลกอฮอล์ ให้เรือนจำ 4 แห่ง ภาคใต้ เพื่อป้องกันโควิด-19

 “ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ห่วงใยเจัาหน้าที่เรือนจำ มอบแมสก์ เเละเจลแอลกอฮอล์ ให้เรือนจำ 4 แห่ง ภาคใต้ เพื่อป้องกันโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้มีความห่วงใย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆต้องทำงานอย่างสุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งมีความเสี่ยงสูง จึงได้มอบหมายให้ นายสายชล ช่วยชูหนู รองนายกเทศบาล ตำบลท่าเเซะ เป็นผู้เเทน นำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ไปมอบให้กับเรือนจำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัดในภาคใต้ ดังนี้

1. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 ชิ้น เเละเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร ให้กับ เรือนจำ จังหวัดชุมพร โดยมี นายมนู ท้วมทอง ผบ.เรือนจำ และนายนัฐพล บุญสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชืพ ร่วมรับมอบ

2.มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับ เรือนจำ จังหว้ดสุราษฏร์ธานี โดยมี นายสุนทร เดชรักษ ผบ.เรือนจำ เป็นผู้รับมอบ

3.มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับ เรือนจำกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.ท.วรชัย อารักรัฐ ผบ.เรือนจำ เป็นผู้รับมอบ

4.มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับ เรือนจำนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายปุณณรัตน์ อภิรัตน์ ผบ.เรือนจำ เป็นผู้รับมอบ

Facebook Comments

Related post