Digiqole ad

‘ดร.สายสม’ลมหายใจเพื่อเด็กพิการ-ด้อยโอกาสในสังคม

 ‘ดร.สายสม’ลมหายใจเพื่อเด็กพิการ-ด้อยโอกาสในสังคม
Social sharing
Digiqole ad

ถือเป็นผู้หญิงที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจัง และทุ่มเทแรงกายและแรงใจมาอย่างยาวนาน เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึง การช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางสติปัญญา โดยล่าสุด ได้จัดงานเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนเดินวิ่งสนุกปลูกปัญญาครั้งที่ 2 (2nd Run Fun Fund 2) เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงงานวิ่งสนุกปลูกปัญญาครั้งที่ 2 ว่า เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้ สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่กำลังขยายงานเรากำลังมีแผนขยายสาขาไปในต่างจังหวัด ที่มีเด็กพิการ และยากจน จากครอบครัว ซี่งไม่ได้เรียนหนังสือ และถูกทอดทิ้ง หากเราสามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ก็จะเป็นเหมือนการให้โอกาสเด็กๆ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่เปิดให้บริการทั้งหมด 12 แห่ง โดยตั้งอยู่ในส่วนกลางจำนวน 6 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ทั้งในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปัตตานี ซึ่ง ดร.สายสม กล่าวด้วยว่า หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี จะให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม โดยสามารถรองรับผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ ได้จำนวน 800 – 900 คนนอกจากนี้ เรายังขยายการบริการ ลงสู่ชุมชน โดยให้การอบรมความรู้แก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งประจำและเป็นครั้งคราว ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ราย ขณะที่แต่ละปีทางมูลนิธิ ต้องใช้งบประมาณกว่า 90 ล้านบาท 

พัฒนา สู่การสร้างโอกาสให้ชีวิต

ประธานมูลนิธิฯ กล่าวอีกว่า มั่นใจว่า คนไทยยังมีเมตตา และเข้าใจว่า หากเด็กๆ เหล่านี้ ได้รับการดูแล และได้รับการพัฒนา ก็จะทำให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติบางคนพูดไม่ได้เลย เราก็จะมีห้องฝึกพูด หรือ บางคนเดินไม่ตรง หรือ เดินเซ เราก็มีห้องฝึกการทรงตัว รวมถึงมีการพัฒนากล้ามเนื้อแต่ละส่วน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้อยลูกปัด เพื่อให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อ หรือ บางคนนั่งๆ อยู่ ก็เอาศีรษะโขลกกำแพง เราก็ต้องบุผนังห้องให้มีความหนาและนุ่ม เพื่อลดการบาดเจ็บ ของเด็กกลุ่มที่มีความพิการ 

ในขณะเดียวกัน ทางมูลนิธิฯ ยังเปิดโอกาสกับเด็กๆ ได้ทดลองฝึกอาชีพด้วยเด็กบางคน ชอบปลูกผัก เลี้ยงปลา เราก็เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างที่พวกเขาต้องการ ดังนั้น เงินทั้งหลายที่ต้องใช้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้ เป็นเงินจำนวนมาก ที่ไม่มีใครสนับสนุน นอกจากเงินบริจาคเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงคิดว่า งานวิ่งสนุกปลูกปัญญา จะเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ มาใช้เพื่อเด็กๆแต่ขณะเดียวกัน ประธานมูลนิธิ ฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า อีกความมุ่งหมายสำคัญ ของการจัดงานวิ่งการกุศล ครั้งนี้ ยังเป็นการเชิญชวน ให้ทุกคนได้มาศักยภาพของเด็กพิการ จากหลายๆ ศูนย์ ที่มาร่วมงาน 

ร้านเสริมสวยสิริเกศแห่งแรกของมูลนิธิฯ

เป็นที่รู้กันดีว่า เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย คือการสร้างอาชีพให้กับเด็กพิการ ได้มีโอกาสหารายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งที่ผ่านา ทางมูลนิธิฯ ได้เปิดร้านกาแฟปัญญาคาเฟ่ที่สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางสติปัญญา รวมถึงรายได้จากการขายกาแฟ และขนม ก็จะนำมาสนับสนุกกิจกรรมต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ด้วย ทว่าล่าสุด ดร.สายสม กล่าวว่า ได้เปิดร้านเสริมสวย ขึ้นอีกหนึ่งร้านล่าสุดเราได้เปิดร้านเสริมสวย ในชื่อ สิริเกศ ให้กับน้อง ๆ ได้ลองฝึกอาชีพ 

ทั้งนี้ ประธานมูลนิธิ ได้พูดถึงความหมายของร้าน สิริเกศ ด้วยว่าคำว่า สิริ นอกจากมีความหมายถึงความมงคล แล้ว ยังแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ซึ่งทรงรับเอามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เข้าไปอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส่วนคำว่า เกศ ก็มีความหมายถึง ศีรษะ ซึ่งในอนาคตหากร้านสิริเกศ สามารถทำได้ดี และมีการพัฒนา น้องๆ ก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพในการหาเลี้ยงชีวิต และไม่ถูกใครบูลลี่อีกต่อไปดร.สายสม บอกด้วยว่า ปัจจุบันมีเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ได้รับการจ้างงานไปแล้ว มากกว่า 200 คน  

ข้อดีของการจ้างงานน้อง ๆ จากทางมูลนิธิ ที่เห็นได้ขัดเจนเลย คือ น้องๆ มีความขยัน ใม่อู้งาน ไปก่อนเวลา ไม่กลับก่อน และไม่ขโมยของ แต่ทั้งนี้ ด้วยน้อง ๆ ยังคงมีข้อบกพร่องในตัวเอง ก็อาจต้องทำให้ต้องมีการบอกน้องซ้ำในการทำงานบางอย่าง หรือ หากต้องการให้น้องเขาเปลี่ยนหน้าที่ ก็อาจจะต้องมีการบอกใหม่ เหมือนกับเป็นการอัดเทปใหม่ดร.สายสม กล่าวด้วยว่า หากเราไม่ดึงน้องๆ เหล่านี้ เข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ ก็มีโอกาสที่น้องๆ จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะจากคนไม่ดี  หากเรามีศูนย์เรียนรู้  และรับน้อง ๆ เหล่านี้ เข้ามาพัฒนา น้องเขาก็จะไม่ถูกคนที่มีจิตใจไม่ดี มาหลอก หรือ เอาเปรียบน้องๆ ได้อีก 

ทำไมต้องสร้างศูนย์ที่จังหวัดสระบุรี 

ดร.สายสม ยังพูดถึงการสร้างศูนย์เพื่อช่วยเหลือ เด็กๆ ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ด้วยว่าเหตุผลที่เราต้องสร้างศูนย์ ที่จังหวัดสระบุรี สืบเนื่องมาจากแต่เดิม ที่จังหวัดนี้ มีการระเบิดภูเขามาอย่างยาวนาน และ ไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบมาก่อน แต่ล่าสุดมีงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในละแวกที่มีการระเบิดหิน และมีการสูดลอองหินเข้าไป เมื่อแต่งงานมีลูก ก็จะได้ลูกที่มีความพิการทางสมอง ซึ่งจังหวัดสระบุรี เพียงจังหวัดเดียว มีน้องที่พิการทางสมองมากที่สุดถึง 2,795 คน เราจึงตัดสินใจ ที่จะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการทางสมอง ขึ้นที่นี่ ประกอบกับมีผู้ใจบุญบริจาคที่มาให้ 7 ไร่ ซึ่งวันนี้ เราได้เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว 

ประธานมูลนิธิฯ ยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยว่า ในฐานะประธานมูลนิธิ จะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำเรือของมูลนิธิลำนี้ บุกไปช่วยเหลือน้องๆ ที่กำลังลำบากตราบเท่าที่มีแรงอยู่แต่ก็ขอยืนยันว่า เราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอน จึงต้องขอความสนับสนุนจากคนในสังคม เข้ามาช่วยกันร่วมบริจาค หรือ เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ 

หน้ายิ้มแต่ใจคิดช่วยเหลือ อยู่เสมอ 

ใครที่เคยได้พบกับ ดร.สายสม อาจจะมองเห็นว่า ใบหน้าของท่าน ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ทว่า ประธานมูลนิธิฯ กระซิบว่า ใบหน้าอาจจะดูยิ้มแย้ม แต่ในใจของท่าน มีแต่เรื่องครุ่นคิด และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆใครไม่รู้หรอกว่า พี่สายสม ดูหน้ายิ้มๆ แต่พี่คิดทุกวันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร และตัวของพี่ ก็ไม่ใช่คนทำงานแบบขอไปที ถ่ายรูปแล้วจบ เราต้องคิดว่า หากเราดึงเด็กๆ ที่พิการ และด้อยโอกาสออกจากพื้นที่อันตราย ให้มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไร จึงอยากฝากทุกท่าน ที่ทราบข่าวงาน วิ่งสนุกปลูกปัญญา มาร่วมบริจาค สิ่งของ หรือ เงิน เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาช่วยเด็กๆ เพื่อให้พวกเขา ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

สำหรับงานเดินวิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2” (2nd Run Fun Fund 2) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 362 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-0781-5/ e-mail :  / ID Line : 095-5506812 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com

Facebook Comments

Related post