Digiqole ad

“ดร.วิเชียร” หนุนหลัก 5ป. ชวนทนายทั่วประเทศใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง “นายกสภาทนายความ” วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.นี้

 “ดร.วิเชียร” หนุนหลัก 5ป. ชวนทนายทั่วประเทศใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง “นายกสภาทนายความ” วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.นี้
Social sharing
Digiqole ad

ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความเบอร์ 23-44 ชูยุทธศาสตร์ 5 ป. คือ ปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง และประสิทธิภาพ พร้อมเปิดนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ
ในการแถลงข่าวและปราศรัยใหญ่ โดยมีทนายความร่วมรับฟังกว่า 1,300 คน และสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมาก

ดร.วิเชียร ชุบไธสง กล่าวว่า การที่ลงสมัครเข้ามาเป็นนายกสภาทนายความ เพื่อหลอมรวมทนายความรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ทุกคนเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดหลัก 5ป. ปกป้อง ,ปรับปรุง ,โปร่งใส ,เปิดกว้าง และประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ เพื่อพัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ยังมีนักกฎหมายชื่อดังหลายท่านที่ให้การสนับสนุน ดร.วิเชียร อาทิ ส.ว.วันชัย สอนศิริ ,อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวนิช เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.วิเชียร ยังได้เชิญชวนให้ทนายความทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น พร้อมกันทั่วประเทศ โดยทนายความที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้ไปเลือกตั้งที่สภาทนายความ ส่วนทนายความที่จดทะเบียนต่างจังหวัดให้ไปเลือกตั้งที่ศาลจังหวัดซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนั้นๆ

Facebook Comments

Related post